Thứ ba,  28/09/2021

Nữ cán bộ tâm huyết với công tác cải cách thủ tục hành chính

(LSO) – Mặc dù công tác ở lĩnh vực trái với chuyên ngành đào tạo và khá khô khan nhưng với bà Nguyễn Thị Lệ Thu – Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) như một cái duyên. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, bà luôn tâm huyết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu sinh năm 1967 tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm 1987, bà công tác tại Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, năm 1988, bà được chuyển về làm chuyên viên tại Văn phòng UBND tỉnh. Năm 1999, bà theo học ngành Luật, tại trường Đại học Luật Hà Nội để nâng cao trình độ bản thân. Năm 2011, bà Thu được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Công báo.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu (bên trái) hướng dẫn chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về nghiệp vụ cải cách TTHC

Tháng 6/2011, bà bắt đầu “bén duyên” với công tác cải cách TTHC và giữ chức Phó Trưởng phòng kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Xuất thân là cử nhân Luật không có nền tảng chuyên môn về cải cách TTHC, bà đã khắc phục khó khăn, dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu tài liệu, học hỏi đồng nghiệp và tham vấn ý kiến các lãnh đạo tiền nhiệm về lĩnh vực này. Đặc biệt, trong năm 2011, 2012, bà đã có những sáng kiến giúp giảm thời gian, chi phí cho các sở, ban, ngành trong việc xây dựng hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC. Bà Thu cho biết: Hiểu được trách nhiệm lớn lao mà các cấp lãnh đạo giao phó, tôi luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé vào công cuộc cải cách TTHC nói riêng, cải cách hành chính nói chung của tỉnh. Với tôi niềm vui lớn nhất là khi thấy người dân, tổ chức đến giải quyết TTHC được thuận lợi, nhanh chóng nhất.

Trong thời gian đảm nhiệm công tác này, hằng năm, bà Thu đã  xây dựng và tham mưu cho Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đầy đủ các kế hoạch hoạt động, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời . Năm 2018, bà đã trực tiếp tham gia xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến và hoàn thiện nhiều đề án quan trọng như: cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đề xuất nội dung hoạt động kiểm soát TTHC vào bộ tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh góp phần tác động, khuyến khích các đơn vị quan tâm thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát TTHC… Năm 2019, để góp phần nâng cao chất lượng thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh, bà đã tham mưu cho Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết của 349/320 TTHC (vượt kế hoạch 29 TTHC) với tổng số thời gian cắt giảm là 1.834/5.939 giờ, đạt 31%.

 Ông Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đánh giá: Là một cán bộ có năng lực và giàu kinh nghiệm, trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu đã có nhiều sáng kiến, đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC, tích cực đi cơ sở kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đầu mối từ tỉnh đến cơ sở có nghiệp vụ vững vàng. Lĩnh vực do đồng chí phụ trách trong nhiều năm qua luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, cá nhân đồng chí hằng năm đều được công nhận các danh hiệu thi đua, được tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

Với những đóng góp trong công tác cải cách TTHC, từ năm 2011 – 2019, bà Thu luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 4 năm (2011, 2012, 2018, 2019), bà đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm 2020, bà được Chủ tịch UBND tỉnh bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2020.

HOÀNG HIẾU