Thứ năm,  19/05/2022

Bí thư Đảng ủy hết lòng vì dân

– “Sâu sát, gần gũi với dân, hết lòng vì dân, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xây dựng NTM nâng cao, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân”- Đó là nhận định của đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng về đồng chí Hoàng Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc.

Từ năm 2000 đến nay, đồng chí Hoàng Văn Trung (sinh năm 1978) công tác tại xã Bằng Mạc với nhiều vị trí như: Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã (được kiện toàn tháng 6/2019)… Tháng 5/2020, tại Đại hội Đảng bộ xã, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ở mọi vị trí công tác, đồng chí Trung luôn dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Trong các công việc chung, trước khi quyết định, đồng chí luôn đưa ra tập thể để bàn bạc, công khai, lấy ý kiến, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Đồng chí Hoàng Văn Trung (bên trái) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020

Mỗi lần có chủ trương làm gì, Đảng ủy xã, chi bộ thôn đều tổ chức họp dân để bàn bạc, lấy ý kiến, giải pháp nào thiết thực nhất, dân nhất trí mới làm.

Với cách làm đó, trong 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng chí Trung đã cùng với tập thể cán bộ xã tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp 108 tỷ đồng, trên 56.600 ngày công lao động, hiến 48.350 m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng xã… Nhờ đó, bộ mặt của nông thôn được thay đổi rõ rệt với 100% đường trục xã, 97% đường trục thôn, 98,28% đường nội đồng được cứng hóa. Năm 2017, xã Bằng Mạc đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Khi  xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, cùng với Đảng ủy, đồng chí Trung tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao theo Quyết định 619/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xã NTM, đồng chí luôn coi trọng việc tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp cho từng khu dân cư và hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sản xuất như: phát triển cây hồi; chăn nuôi lợn sạch; chăn nuôi vịt trời; nuôi vỗ béo trâu, bò thịt… Từ đó, nâng cao đời sống cho bà con, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 46 triệu đồng (tăng gần 33 triệu đồng so với năm 2015).

Nhờ đó, xã Bằng Mạc giữ vững danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với 1 khu dân cư kiểu mẫu, 8/8 khu dân cư văn hóa; 91,57% gia đình văn hóa, 8/8 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, sân chơi bãi tập thể dục thể thao; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm còn 4,94% (giảm 4,83% so với 2019)… Kết quả ấy phản ánh rõ nét sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Trong đó, phải kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Trung.

Với những nỗ lực đó, từ năm 2000 đến nay, đồng chí Hoàng Văn Trung được các cấp, ngành biểu dương với 2 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 6 giấy khen của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng. Gần đây nhất, năm 2020, đồng chí vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020. Đây vừa là sự ghi nhận song cũng chính là sự khích lệ để bản thân đồng chí tiếp tục phấn đấu cống hiến nâng cao đời sống Nhân dân, vì sự phát triển của quê hương Bằng Mạc.

NGỌC HIẾU