Thứ sáu,  15/10/2021

Biển tuyên truyền sai nội dung

– Trên đường tỉnh 233, đoạn qua thôn Pioà, xã Bình La, huyện Bình Gia có biển tuyên truyền về nội dung thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tuy nhiên, trong biển tuyên truyền có nội dung ghi sai, cụ thể “Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII”; chính xác phải chỉnh lại là “Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Biển tuyên truyền sai được chụp lúc 15 giờ 20 phút ngày 7/10/2021 đoạn qua thôn Pioà, xã Bình La, huyện Bình Gia 

Rất mong cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện sớm quan tâm chỉ đạo chỉnh sửa nội dung cho đúng.

PHƯƠNG VY