Thứ hai,  02/10/2023

Cột viễn thông đổ gãy tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định


Cột viễn thông gãy, đổ tại đường liên thôn Nà Khuất và thôn Nà Phục xã Đại Đồng, huyện Tràng Định (Ảnh chụp lúc 11 giờ 10 phút ngày 6/6/2023)

– Trên đường liên thôn Nà Khuất và thôn Nà Phục, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định hiện có cột viễn thông ngay sát lề đường đã bị gãy, nghiêng đổ vào tường trường học.

Theo người dân tại khu vực này, cột viễn thông bị gãy, đổ đã được hơn 1 tuần do có một vụ tai nạn giao thông gây nên. Theo quan sát của chúng tôi, cột viễn thông bị gãy, nghiêng đổ so với bị trí ban đầu, phần bê tông dưới chân cột bị vỡ hỏng, không đảm bảo an toàn.

Rất mong các cấp, ngành liên quan sớm khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và người dân sống quanh khu vực này.


Phần bê tông của cột viễn thông tại đường liên thôn Nà Khuất và thôn Nà Phục xã Đại Đồng, huyện Tràng Định đã bị nứt, vỡ (Ảnh chụp lúc 11 giờ 10 phút ngày 6/6/2023)


Cột viễn thông tại đường liên thôn Nà Khuất và thôn Nà Phục xã Đại Đồng, huyện Tràng Định nghiêng đổ vào trường học (Ảnh chụp lúc 11 giờ 10 phút ngày 6/6/2023)

NGỌC TÂM