Thứ ba,  28/11/2023

Xe Captiva bị thu hồi tại Trung Quốc

GM Thượng Hải đã bắt đầu tiến hành thu hồi xe Chevrolet Captiva phiên bản 2006, 2007 và 2008 do lỗi hệ thống lái tại Trung Quốc đại lục từ ngày 13/3. Theo thông tin đăng trên website của Tổng cục Kiểm dịch, Thanh tra và Giám sát chất lượng Trung Quốc (AQSIQ), các xe bị lỗi là của GM Daewoo sản xuất tại Hàn Quốc và được GM Thượng Hải nhập khẩu vào Trung Quốc.AQSIQ cảnh báo rằng chủ các xe nói trên ở Trung Quốc nên ngừng sử dụng xe vì việc hệ thống lái bị lỗi có thể gây tai nạn.Theo thông báo, GM Thượng Hải tiến hành thu hồi các xe Chevrolet Captiva sản xuất trước ngày 31/12/2007. Tổng cộng có 2.065 xe tại Trung Quốc đại lục có liên quan.GM Thượng Hải sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và sửa lỗi của các xe bị thu hồi.AQSIQ đã yêu cầu tạm dừng nhập khẩu xe Chevrolet Captiva do GM Daewoo sản xuất, đồng thời lệnh cho các cơ quan thanh tra chất lượng vào cuộc kiểm tra các xe khác của GM Daewoo nhập khẩu vào Trung...

GM Thượng Hải đã bắt đầu tiến hành thu hồi xe Chevrolet Captiva phiên bản 2006, 2007 và 2008 do lỗi hệ thống lái tại Trung Quốc đại lục từ ngày 13/3.

Theo thông tin đăng trên website của Tổng cục Kiểm dịch, Thanh tra và Giám sát chất lượng Trung Quốc (AQSIQ), các xe bị lỗi là của GM Daewoo sản xuất tại Hàn Quốc và được GM Thượng Hải nhập khẩu vào Trung Quốc.
AQSIQ cảnh báo rằng chủ các xe nói trên ở Trung Quốc nên ngừng sử dụng xe vì việc hệ thống lái bị lỗi có thể gây tai nạn.
Theo thông báo, GM Thượng Hải tiến hành thu hồi các xe Chevrolet Captiva sản xuất trước ngày 31/12/2007. Tổng cộng có 2.065 xe tại Trung Quốc đại lục có liên quan.
GM Thượng Hải sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và sửa lỗi của các xe bị thu hồi.
AQSIQ đã yêu cầu tạm dừng nhập khẩu xe Chevrolet Captiva do GM Daewoo sản xuất, đồng thời lệnh cho các cơ quan thanh tra chất lượng vào cuộc kiểm tra các xe khác của GM Daewoo nhập khẩu vào Trung Quốc.


Theo Dantri