Thứ tư,  07/12/2022

Giảm mạnh thuế nhập khẩu xe trọng tải lớn

Ngày 22/4, Bộ Tài chính đã quyết định giảm từ 4-12% thuế suất thuế nhập khẩu với nhóm hàng ôtô có động cơ dùng để vận tải hàng hoá có tổng trọng tải trên 10 tấn. Quy định này có hiệu lực từ 26/4 tới.Theo Thông tư số 65/2010/TT-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ban hành hôm nay, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 (Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa) giảm khá mạnh.Giảm mạnh thuế suất thuế nhập khẩu xe tải tự đổ trọng tải lớn.Cụ thể, thuế suất với xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn giảm từ 30% xuống 25%; loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 45 tấn giảm từ 12% hoặc 20% xuống 8%.Cũng tại Thông tư này, Bộ Tài chính còn phân loại xe tự đổ. Cụ thể, xe tự đổ có tổng trọng lượng có tải tối đa không...

Ngày 22/4, Bộ Tài chính đã quyết định giảm từ 4-12% thuế suất thuế nhập khẩu với nhóm hàng ôtô có động cơ dùng để vận tải hàng hoá có tổng trọng tải trên 10 tấn. Quy định này có hiệu lực từ 26/4 tới.

Theo Thông tư số 65/2010/TT-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ban hành hôm nay, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 8704 (Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa) giảm khá mạnh.

Ảnh minh họa

Giảm mạnh thuế suất thuế nhập khẩu xe tải tự đổ trọng tải lớn.

Cụ thể, thuế suất với xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn giảm từ 30% xuống 25%; loại có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 45 tấn giảm từ 12% hoặc 20% xuống 8%.

Cũng tại Thông tư này, Bộ Tài chính còn phân loại xe tự đổ. Cụ thể, xe tự đổ có tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 10 tấn được phân loại vào các mã số: 8704.21.29.90, 8704.22.49.30, 8704.31.29.90, 8704.32.49.30, 8704.90.90.10, 8704.90.90.20 (Mã số chi tiết căn cứ theo loại động cơ và tổng trọng lượng có tải tối đa).

Theo VnMedia