Thứ sáu,  21/01/2022

Phí cấp biển số ôtô vẫn ở mức 2 triệu đồng

Mặc dù Thông tư của Bộ Tài chính về lệ phí cấp biển số ôtô xe máy đã có hiệu lực từ 5/2/2011 nhưng HĐND các thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh vẫn chưa họp và có quyết định mới nên mức phí cấp biển số ôtô vẫn ở mức 2 triệu đồng. Trong khi đó, thông tin về lệ phí trước bạ tăng lên khung 15-20% vẫn là dự thảo.Theo Thông tư số 212/2010/TT-BTC ngày 21/12/2010 và có hiệu lực từ ngày 5/2/2011, mức phí cấp mới biển số sẽ được chia làm ba khu vực, khu vực 1 gồm Hà Nội, TP.HCM, khu vực 2 gồm các thành phố trực thuộc trung ương, trực thuộc tỉnh và các thị xã; còn lại là khu vực 3. Khi đó, phí cấp mới biển số cho ôtô con dưới 10 chỗ (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ở Hà Nội và TP.HCM sẽ phải chịu mức phí từ 2 - 20 triệu đồng; khu vực 2 là 1 triệu đồng và khu vực 3 là 200 nghìn đồng. Các loại xe sơ-mi rơ-móc áp dụng mức phí 100 -...

Mặc dù Thông tư của Bộ Tài chính về lệ phí cấp biển số ôtô xe máy đã có hiệu lực từ 5/2/2011 nhưng HĐND các thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh vẫn chưa họp và có quyết định mới nên mức phí cấp biển số ôtô vẫn ở mức 2 triệu đồng. Trong khi đó, thông tin về lệ phí trước bạ tăng lên khung 15-20% vẫn là dự thảo.

Theo Thông tư số 212/2010/TT-BTC ngày 21/12/2010 và có hiệu lực từ ngày 5/2/2011, mức phí cấp mới biển số sẽ được chia làm ba khu vực, khu vực 1 gồm Hà Nội, TP.HCM, khu vực 2 gồm các thành phố trực thuộc trung ương, trực thuộc tỉnh và các thị xã; còn lại là khu vực 3. Khi đó, phí cấp mới biển số cho ôtô con dưới 10 chỗ (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ở Hà Nội và TP.HCM sẽ phải chịu mức phí từ 2 – 20 triệu đồng; khu vực 2 là 1 triệu đồng và khu vực 3 là 200 nghìn đồng. Các loại xe sơ-mi rơ-móc áp dụng mức phí 100 – 200 nghìn đồng (khu vực 1) và 100 nghìn đồng áp dụng với khu vực 2 và 3.

Ảnh minh họa

Phí cấp biển số và lệ phí trước bạ ôtô vẫn chưa tăng.

Trong khi đó, việc cấp biển số xe máy được tính theo giá tính lệ phí trước bạ. Đối với xe có giá trị từ 15 triệu đồng trở xuống, mức phí áp dụng đối với khu vực 1 từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; khu vực 2 áp dụng mức phí 200 nghìn đồng và khu vực 3 là 50 nghìn đồng. Các loại xe máy có giá trị từ trên 15 – 40 triệu đồng có mức phí cấp biển số khu vực 1 từ 1-2 triệu đồng; khu vực 2 là 400 nghìn đồng và khu vực 3 là 50 nghìn đồng. Với các loại xe có giá trị trên 40 triệu đồng, phí cấp biển số gấp đôi xe từ 15-40 triệu đồng, cụ thể khu vực 1 là 2-4 triệu đồng, khu vực 2 là 800 nghìn đồng, riêng khu vực 3 vẫn là 50 nghìn đồng.

Thông tư cũng nêu rõ, căn cứ vào các khung trên, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ban hành mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trường hợp chưa ban hành mức thu cụ thể thì áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số theo mức tối thiểu .

Như vậy, từ nay cho tới khi HĐND TP.Hà Nội và HĐND TP. Hồ Chí Minh họp và ra Nghị quyết mới, phí cấp biển số xe ôtô vẫn giữ ở mức tối thiểu là 2 triệu đồng, tương đương mức cũ.

Theo Vnmedia.vn