Thứ ba,  28/09/2021

Hơn 50% xe cơ giới không đạt tiêu chuẩn về phanh

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), trong tháng 4/2011 các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới cả nước đã kiểm định được hơn 148.000 lượt phương tiện. Trong đó số lượt đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là gần 122.000 lượt (chiếm 82% số lượt được kiểm tra), số lượt không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là hơn 26.000 lượt (chiếm gần 18%).Qua kiểm định, có tới 54% xe cơ giới được kiểm định không đạt tiêu chuẩn về phanh.Phân tích về chất lượng phương tiện vào kiểm định trong đợt kiểm tra này, tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn theo từng nhóm hạng mục kiểm tra là: Hệ thống phanh chiếm 54%, hệ thống lái: 29,92%, bánh xe: 10,8%, khí xả: 52,2%. Trong đó, tỷ lệ phương tiện không đạt tiêu chuẩn ngay trong lần kiểm định thứ nhất chiếm 19,83% (hơn 224.500 lượt phương tiện). So với cùng kỳ năm 2010, số phương tiện không đạt do khí xả tháng 4/2011 cao hơn 2,75% so với tháng 4/2010 (tháng 4/2010 con số này là 49,45%). Trước...

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), trong tháng 4/2011 các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới cả nước đã kiểm định được hơn 148.000 lượt phương tiện.Trong đó số lượt đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là gần 122.000 lượt (chiếm 82% số lượt được kiểm tra), số lượt không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường là hơn 26.000 lượt (chiếm gần 18%).

Hơn 50% xe cơ giới không đạt tiêu chuẩn về phanh
Qua kiểm định, có tới 54% xe cơ giới được kiểm định
không đạt tiêu chuẩn về phanh.

Phân tích về chất lượng phương tiện vào kiểm định trong đợt kiểm tra này, tỷ lệ không đạt tiêu chuẩn theo từng nhóm hạng mục kiểm tra là: Hệ thống phanh chiếm 54%, hệ thống lái: 29,92%, bánh xe: 10,8%, khí xả: 52,2%.


Trong đó, tỷ lệ phương tiện không đạt tiêu chuẩn ngay trong lần kiểm định thứ nhất chiếm 19,83% (hơn 224.500 lượt phương tiện).

So với cùng kỳ năm 2010, số phương tiện không đạt do khí xả tháng 4/2011 cao hơn 2,75% so với tháng 4/2010 (tháng 4/2010 con số này là 49,45%).

Trước đó, trong quý I/2011, Cục đã kiểm định hơn 400.000 phương tiện cơ giới.

Cụ thể, trong đợt kiểm định từ ngày 1/1 đến 31/3/2011, số lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chiếm 18,5% lượt phương tiện được kiểm tra.

Ngoài ra, trong tháng 4/2011, Cục Đăng kiểm đã kiểm tra chất lượng cho 5.000 ô tô nhập khẩu các loại (trong đó có hơn 4.000 xe mới chưa qua sử dụng, và hơn 700 xe đã qua sử dụng), đồng thời kiểm tra chất lượng cho gần 2.000 xe máy nhập khẩu.

So với cùng kỳ năm 2010 số lượt xe cơ giới được kiểm định của tháng 4/2011 tăng hơn gần 19.000 lượt (tăng hơn 15%, tháng 4/2010 số lượt kiểm định là 129.058 lượt).

Theo Vtc.vn