Thứ bảy,  20/08/2022

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất

Bên cạnh hiệu suất vận hành, sức chở, giá bán, tính tiết kiệm nhiên liệu là tiêu chí quan trọng hàng đầu khi chọn mua xe bán tải. Dưới đây là 10 gợi ý đáng để cân nhắc.1. Ford Ranger Giá khởi điểm: 17.935 USD Mức tiêu thụ nhiên liệu: 10,69 L/100 km nội thành và 8,71 L/100 km xa lộ2. Toyota Tacoma Giá khởi điểm: 16.365 USD Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11,2 L/100 km nội thành và 9,41 L/100 km xa lộ3. Chevrolet Silverado Giá khởi điểm: 38.840 USD Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11,76 L/100 km nội thành và 10,23 L/100 km xa lộ4. Nissan Frontier Giá khởi điểm: 17.750 USD Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11,76 L/100 km nội thành và 10,23 L/100 km xa lộ5. Suzuki Equator Giá khởi điểm: 17.595 USD Mức tiêu thụ nhiên liệu: 12,38 L/100 km nội thành và 10,23 L/100 km xa lộ6. Chevrolet Colorado Giá khởi điểm: 17.045 USD Mức tiêu thụ nhiên liệu: 13,07 L/100 km nội thành và 9,41 L/100 km xa lộ7. Toyota Tundra Giá khởi điểm: 23.935 USD Mức tiêu thụ nhiên liệu: 14,7 L/100 km nội thành và 11,76 L/100 km xa...

Bên cạnh hiệu suất vận hành, sức chở, giá bán, tính tiết kiệm nhiên liệu là tiêu chí quan trọng hàng đầu khi chọn mua xe bán tải. Dưới đây là 10 gợi ý đáng để cân nhắc.

1. Ford Ranger
Giá khởi điểm: 17.935 USD
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 10,69 L/100 km nội thành và 8,71 L/100 km xa lộ

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất

2. Toyota Tacoma
Giá khởi điểm: 16.365 USD
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11,2 L/100 km nội thành và 9,41 L/100 km xa lộ

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất

3. Chevrolet Silverado
Giá khởi điểm: 38.840 USD
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11,76 L/100 km nội thành và 10,23 L/100 km xa lộ

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất

4. Nissan Frontier
Giá khởi điểm: 17.750 USD
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 11,76 L/100 km nội thành và 10,23 L/100 km xa lộ

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất

5. Suzuki Equator
Giá khởi điểm: 17.595 USD
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 12,38 L/100 km nội thành và 10,23 L/100 km xa lộ

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất

6. Chevrolet Colorado
Giá khởi điểm: 17.045 USD
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 13,07 L/100 km nội thành và 9,41 L/100 km xa lộ

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất

7. Toyota Tundra
Giá khởi điểm: 23.935 USD
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 14,7 L/100 km nội thành và 11,76 L/100 km xa lộ

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất

8. Dodge Dakota
Giá khởi điểm: 22.755 USD
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 15,68 L/100 km nội thành và 11,76 L/100 km xa lộ

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất

9. Honda Ridgeline
Giá khởi điểm: 28.900 USD
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 15,68 L/100 km nội thành và 11,76 L/100 km xa lộ

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất

10. Dodge Ram 1500
Giá khởi điểm: 20.650 USD
Mức tiêu thụ nhiên liệu: 16,8 L/100 km nội thành và 11,76 L/100 km xa lộ

10 xe bán tải ngốn ít xăng nhất
Theo Vtc.vn