Thứ sáu,  12/08/2022

Hà Nội tăng phí đăng ký xe ôtô dưới 10 chỗ lên 10 lần

Theo khung phí, lệ phí thuộc thẩm quyền được HĐND Thành phố Hà Nội quyết định chiều 8/12, lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số với xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách sẽ tăng từ 2 triệu đồng lên 20 triệu đồng.Xe máy trị giá trên 15- 40 triệu đồng được điều chỉnh tăng lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số từ 1 triệu lên 2 triệu đồng; trị giá trên 40 triệu đồng tăng từ 2 triệu lên 4 triệu đồng. Nghị quyết về một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố đã được thông qua với 58/77 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 61,1%.Nghị quyết quyết định, với lệ phí trước bạ, mức thu (tỷ lệ) thu lệ phí trước bạ áp dụng đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) được áp dụng mức (tỷ lệ) thu tối đa là 20% đối với trường hợp nộp lệ phí lần đầu nhằm góp phần hạn chế tốc độ gia tăng phương tiện...
Theo khung phí, lệ phí thuộc thẩm quyền được HĐND Thành phố Hà Nội quyết định chiều 8/12, lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số với xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách sẽ tăng từ 2 triệu đồng lên 20 triệu đồng.

Xe máy trị giá trên 15- 40 triệu đồng được điều chỉnh tăng lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số từ 1 triệu lên 2 triệu đồng; trị giá trên 40 triệu đồng tăng từ 2 triệu lên 4 triệu đồng.

Nghị quyết về một số phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố đã được thông qua với 58/77 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 61,1%.

Nghị quyết quyết định, với lệ phí trước bạ, mức thu (tỷ lệ) thu lệ phí trước bạ áp dụng đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) được áp dụng mức (tỷ lệ) thu tối đa là 20% đối với trường hợp nộp lệ phí lần đầu nhằm góp phần hạn chế tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng thu ngân sách để thực hiện các dự án giao thông công cộng. Kê khai nộp lệ phí lần 2 trở đi giữ nguyên theo mức cũ là 12%.

Về lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có một số mức thu được điều chỉnh tăng đáng kể. Cụ thể, lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số đối với ôtô, trừ ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không sử dụng vào mục đích kinh doanh vận tải hành khách sẽ tăng từ 150.000 đồng lên 500.000 đồng; Xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tăng từ 2 triệu đồng lên 20 triệu đồng; Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ moóc tăng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng.


Với xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống không tăng phí nhưng xe máy trị giá trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng được điều chỉnh tăng lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số từ 1 triệu đồng lên 2 triệu đồng; trị giá trên 40 triệu đồng tăng từ 2 triệu đồng lên 4 triệu đồng.

Về phí tham quan thắng cảnh, di tích lịch sử đối với người lớn: Thắng cảnh Chùa Hương tăng từ mức 29.500 đồng lên 49.000 đồng; Các điểm thắng cảnh tại Ba Vì; các di tích lịch sử có mức thu cũ từ 10.000 trở lên được điều chỉnh tăng lên 20.000 đồng; Các di tích LS có mức thu cũ dưới 10.000 và các điểm có tính chất tâm linh, tín ngưỡng (đền chùa): Cổ Loa; đền Quán Thánh; Chùa Thầy; Chùa Tây Phương được điều chỉnh lên 10.000 đồng (mức cũ là 2.000-5.000 đồng). Người cao tuổi, trẻ em dưới 15 tuổi (trừ trường hợp không phải nộp phí) được áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí đối với người lớn.

HĐND Thành phố cũng quyết định miễn phí xây dựng trên địa bàn kể từ ngày 01/02/2011 cho phù hợp với quyết định của Thủ tướng. Đồng thời, giữ nguyên mức thu phí, lệ phí đang thực hiện đối với các giao dịch đảm bảo.

Đáng chú ý, sau nhiều tranh luận sôi nổi, HĐND Thành phố quyết nghị chưa tăng phí trông giữ phương tiện xe đạp, xe máy như đề xuất của UBND Thành phố.

Theo Vtc.vn