Thứ năm,  07/12/2023

Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Chỉ thị 05/CT-BGTVT về đổi mới quản lý, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe, ban hành ngày 8/5.

Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe

Tại chỉ thị, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Giám đốc Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe cơ giới đường bộ, kịp thời phát hiện những nội dung không phù hợp, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tế.

Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng

Đồng thời, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe; đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu giải pháp, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 5/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải” và các văn bản có liên quan, áp dụng triệt để trong đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe ảnh 1

Bộ trưởng Giao thông vận tải cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

“Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo.

Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe ảnh 2

Ngoài ra, vị “tư lệnh” ngành giao thông cũng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các sở giao thông vận tải, cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe theo quy định để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các khiếm khuyết, vi phạm.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng được giao rà soát, nghiên cứu nâng cấp hệ thống tổng hợp toàn bộ dữ liệu quản lý thời gian thực hành lái xe và quãng đường trên phần mềm hệ thống thông tin DAT, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

Các sở giao thông vận tải triển khai biện pháp cụ thể phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; thực hiện nghiêm việc thanh tra thường xuyên, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xác minh văn bằng, chứng chỉ lại toàn bộ đội ngũ giáo viên dạy lái xe; cơ quan y tế địa phương kiểm soát chặt chẽ, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực, hành vi, sức khỏe,…

Theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, những năm gần đây, công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, gắn thiết bị DAT để quản lý; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Xử lý nghiêm người đứng đầu để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe ảnh 3

Tuy nhiên, việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe tại một số Sở Giao thông vận tải vẫn còn hiện tượng đào tạo vượt lưu lượng; chưa cập nhật công khai cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện tử của Sở; việc giám sát, tập huấn cho giáo viên dạy thực hành lái xe một số nơi chưa thực hiện.

Một số địa phương khai thác dữ liệu DAT để quản lý đào tạo, dữ liệu của học viên nhằm xác định hoàn thành chương trình đào tạo trước sát hạch còn hạn chế; chưa kiểm tra, giám sát khoá học, kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc thực hiện còn hình thức; xét duyệt thí sinh dự sát hạch chưa đủ điều kiện dữ liệu DAT; việc tổ chức sát hạch có nơi thực hiện chưa nghiêm.

Cá biệt, công tác thanh, kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch ở địa phương còn chưa được quan tâm, thực hiện; việc bố trí công chức, nhân sự cho phòng chuyên môn làm công tác quản lý đào tạo, sát hạch vừa thiếu, vừa yếu; một số sở chỉ có 3-5 người vừa thực hiện công tác này, vừa thực hiện công tác quản lý vận tải (đường thủy, đường bộ),…

Nguồn:https://nhandan.vn/xu-ly-nghiem-nguoi-dung-dau-de-xay-ra-nhung-nhieu-tieu-cuc-trong-dao-tao-sat-hach-lai-xe-post751664.html

Theo nhandan.vn