Thi giấy phép lái xe B1 gồm 4 phần thi: Lý thuyết, mô phỏng, sa hình, lái xe đường trường, cụ thể như sau:

Thi lý thuyết B1 bao nhiêu điểm là đậu?

Phần thi lý thuyết B1 gồm 30 câu trong đó có:

– 1 câu về khái niệm;

– 1 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng;

– 6 câu về quy tắc giao thông;

– 1 câu về tốc độ, khoảng cách;

– 1 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe;

– 1 câu về kỹ thuật lái xe;

– 1 câu về cấu tạo sửa chữa;

– 9 câu về hệ thống biển báo đường bộ;

– 9 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Thời gian thi lý thuyết là 20 phút với tổng 30 câu hỏi.

Bao nhiêu điểm thì đậu sát hạch lái xe B1?
Sau khi hoàn thành cả 4 phần thi, thí sinh thi giấy phép lái xe B1 sẽ được cấp giấy phép lái xe hạng B1.

Mỗi câu hỏi trong đề sát hạch có từ 2 đến 4 ý trả lời và chỉ có 1 ý trả lời đúng nhất; trong số các câu hỏi, có 1 điểm liệt nếu thí sinh trả lời sai sẽ bị truất quyền sát hạch, các câu còn lại, mỗi câu tính là 1 điểm.

Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

Thí sinh trả lời đúng từ 26/30 câu trở lên và không sai câu điểm liệt thì được tính là đậu phần thi lý thuyết và được thi tiếp phần thi mô phỏng.

Thi mô phỏng B1 bao nhiêu điểm là đậu?

Người dự thi sát hạch phải xử lý các tình huống mô phỏng các tình huống giao thông xuất hiện trên máy tính. Một bài thi bao gồm 10 tình huống được lấy từ 120 câu tổng hợp trong bộ đề thi mô phỏng.

Thí sinh được 35/50 điểm là đạt phần thi này và được thi tiếp phần thi sa hình.

Thi sa hình B1 bao nhiêu điểm là đậu?

Thí sinh thực hiện liên hoàn 11 bài sát hạch lái xe trong hình gồm:

– Bài sát hạch số 1: Xuất phát;

– Bài sát hạch: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ;

– Bài sát hạch: Dừng và khởi hành xe ngang dốc;

– Bài sát hạch: Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc;

– Bài sát hạch: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông;

– Bài sát hạch: Qua đường vòng quanh co;

– Bài sát hạch: Ghép xe dọc vào nơi đỗ;

– Bài sát hạch: Ghép xe ngang vào nơi đỗ;

– Bài sát hạch: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua;

– Bài sát hạch: Thay đổi số trên đường bằng;

– Bài sát hạch số 11: Kết thúc.

Thời gian thi phần thi sa hình B1 là 18 phút.

Thí sinh phải đạt được ít nhất 80/100 điểm mới đậu phần thi sa hình và được thực hành lái xe đường trường. 

Thi lái xe đường trường B1 bao nhiêu điểm là đậu?

Thí sinh thực hiện bài sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng, dài tối thiểu 2km, có đủ tình huống theo quy định (đoạn đường do Sở Giao thông vận tải lựa chọn sau khi thống nhất với cơ quan quản lý giao thông có thẩm quyền và đăng ký với Tổng cục Đường bộ Việt Nam);

Thí sinh thực hiện tối thiểu 4 bài sát hạch lái xe trên đường, gồm:

– Bài sát hạch: Xuất phát;

– Bài sát hạch: Tăng số, tăng tốc độ;

– Bài sát hạch: Giảm số, giảm tốc độ;

– Bài sát hạch: Kết thúc.

Trên quãng đường sát hạch, bài sát hạch “tăng số, tăng tốc độ”, “giảm số, giảm tốc độ” có thể thực hiện nhiều lần, không theo thứ tự.

Tổng điểm của phần thi này là 100, thí sinh đạt tối thiểu 80/100 điểm thì sẽ đậu phần thi này.

Như vậy, sau khi hoàn thành cả 4 phần thi trên thì thí sinh thi giấy phép lái xe B1 sẽ được cấp giấy phép lái xe hạng B1.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-nhieu-diem-thi-dau-sat-hach-lai-xe-b1-751656