Thứ bảy,  26/11/2022

Thực hiện Quyết định số 29 của UBND tỉnh: Hiệu quả ở Lộc Bình

LSO-Những năm trước, việc đi chứng thực của người dân thường mất cả buổi, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, đường giao thông đi lại khó khăn thì còn mất cả ngày, thậm chí vài ngày. Vì dù gần hay xa, bà con đều phải đến Phòng Tư pháp huyện, thành phố mới thực hiện được việc chứng thực. Ngày 18/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ – CP về “cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký” đã tạo cho người dân những thuận lợi nhất định. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai thực hiện đã gặp những khó khăn, bất cập như: Nhu cầu “chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài” thuộc thẩm quyền chứng thực của phòng Tư pháp huyện không nhiều. Trong khi đó, việc “chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt; chứng thực chữ ký trong...

LSO-Những năm trước, việc đi chứng thực của người dân thường mất cả buổi, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, đường giao thông đi lại khó khăn thì còn mất cả ngày, thậm chí vài ngày. Vì dù gần hay xa, bà con đều phải đến Phòng Tư pháp huyện, thành phố mới thực hiện được việc chứng thực.
Ngày 18/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ – CP về “cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký” đã tạo cho người dân những thuận lợi nhất định. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai thực hiện đã gặp những khó khăn, bất cập như: Nhu cầu “chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài” thuộc thẩm quyền chứng thực của phòng Tư pháp huyện không nhiều. Trong khi đó, việc “chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt” thuộc thẩm quyền UBND cấp xã rất nhiều, dẫn đến tình trạng quá tải ở cấp xã. Không những thế, nhiều người dân do yêu cầu công việc phải nộp bản công chứng tại cấp huyện, trong khi địa bàn lại chưa có máy phô tô, do đó sau khi lên huyện phô tô công dân lại phải quay trở về UBND cấp xã thực hiện việc chứng thực rồi mới trở lại huyện nộp. Quy trình như vậy khiến công dân mất nhiều thời gian và công sức đi lại…

Cán bộ xã Tân Liên huyện Cao Lộc, tiếp nhận chứng thực theo cơ chế một cửa – Ảnh: N.Đ.B
Trước thực tế đó, để giải quyết một cách khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn tỉnh và tạo ra những thuận tiện căn bản cho người dân, căn cứ điểm đ, mục 1 của Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc giao thêm cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Trên tinh thần chỉ đạo chung, từ khi văn bản có hiệu lực thi hành, huyện Lộc Bình đã thực hiện rất hiệu quả công tác chứng thực theo Quyết định số 29. Tính từ tháng 12 năm 2008 đến hết năm 2009, tổng số việc chứng thực được ở cả hai cấp của huyện Lộc Bình đã tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2008 – thực hiện theo Nghị định số 79, tổng số việc chứng thực được là 11.909 việc thì sang năm 2009 – thực hiện theo Quyết định số 29 đã tăng lên là 17.118 việc. Các xã, thị trấn trung tâm đã cơ bản giải quyết được tình trạng quá tải. Người dân có nhu cầu “chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt” đều có thể thực hiện được tại Phòng Tư pháp huyện và UBND cấp xã nên đã tiết kiệm được thời gian và công sức đi lại.
Chị Nguyễn Thị Ngọc, trú tại thị trấn Na Dương – người đi chứng thực cho biết: Nếu trước kia đi chứng thực thường mất cả buổi thì bây giờ quá thuận tiện, ra UBND xã hay lên Phòng Tư pháp huyện đều thực hiện được việc chứng thực. Đánh giá về những thuận tiện khi thực hiện việc chứng thực tại địa bàn theo Quyết định số 29 của UBND tỉnh, anh Lương Văn Chầm, Trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Quyết định số 29 của UBND tỉnh đã không chỉ tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong thực hiện chứng thực tại cấp xã, tạo nhiều thuận tiện cho người dân như giúp nhân dân giảm được nhiều thời gian, công sức đi lại mà hiệu quả công việc cũng đã được nâng lên rất nhiều.

Trần Trung