Thứ tư,  07/12/2022

Hội Cựu chiến binh tham gia bảo đảm trật tự ATGT

LSO- Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, các kế hoạch công tác phối hợp giữa Hội CCB và Ban an toàn giao thông tỉnh, trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB trong tỉnh đã tích cực tham gia và đã đạt kết quả tốt trong phong trào bảo đảm an toàn giao thông (ATGT).Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử lý phương tiện vi phạm TTATGT Ảnh: ĐÔNG BẮCLãnh đạo các cấp Hội đã thường xuyên đưa vào kế hoạch công tác việc đẩy mạnh vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT” và xác định công tác ATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Hội, là chỉ tiêu bình xét thi đua, biểu dương, khen thưởng. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên CCB gương mẫu thực hiện pháp luật về ATGT như: Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Một số giải pháp cấp bách kiềm...

LSO- Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, các kế hoạch công tác phối hợp giữa Hội CCB và Ban an toàn giao thông tỉnh, trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội CCB trong tỉnh đã tích cực tham gia và đã đạt kết quả tốt trong phong trào bảo đảm an toàn giao thông (ATGT).
Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử lý phương tiện vi phạm TTATGT

Ảnh: ĐÔNG BẮC
Lãnh đạo các cấp Hội đã thường xuyên đưa vào kế hoạch công tác việc đẩy mạnh vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT” và xác định công tác ATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Hội, là chỉ tiêu bình xét thi đua, biểu dương, khen thưởng. Các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên CCB gương mẫu thực hiện pháp luật về ATGT như: Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông” và các giải pháp của Ủy ban nhân dân các cấp về ATGT… Đồng thời tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia giao thông, phải nghiêm túc thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, không phóng nhanh vượt ẩu… Chỉ tính năm 2009 và quý I năm 2010, các cấp hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và Ban ATGT ở địa phương tổ chức được 3.431 buổi tuyên truyền về ATGT, đã có 284.485 lượt người dự, đồng thời cấp phát trên 11.000 tờ rơi, các tài liệu về ATGT.
Do nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như nắm được các giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông nên hội viên CCB tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự ATGT, tham gia “Ngày hội văn hóa giao thông” do các cơ sở tổ chức. Hội viên đã gương mẫu và tích cực vận động nhân dân xóa bỏ các hành vi gây mất ATGT như lấn chiếm hành lang, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, chợ tạm, xe dù, bến cóc, trưng biển quảng cáo, dựng lều quán… không đúng quy định. Vận động nhân dân ký cam kết “không vi phạm hành lang giao thông”. Năm 2008 Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo xây dựng “Câu lạc bộ pháp luật” tại Hội CCB xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc (theo Đề án 02-212) nhằm tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng tuyên truyền các luật về ATGT. Các tổ chức hội đã động viên cán bộ, hội viên tham gia các “Tổ tự quản” để giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, trong đó có việc đảm bảo ATGT. Hội viên CCB là lực lượng nòng cốt trong lực lượng tham gia giải tỏa hành lang, tham gia các tổ tuần tra, tổ kiểm soát ATGT.
Nhiều hội viên đã gương mẫu hiến đất để mở đường giao thông nông thôn, năm 2009 có 14 hội viên hiến đất, với diện tích 3.880m2. Điển hình ở xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, hội viên Vi Văn Phích hiến 1.040 m2, hội viên Nông Văn Nam hiến 650 m2 đất ruộng và đất rừng; xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, hội viên Vi Văn Lói hiến 600 m2 đất rừng hồi để làm đường giao thông nông thôn. Có một số thôn bản CCB đứng ra vận động hội viên và nhân dân tham gia xây dựng cầu, đường liên thôn, liên bản, được nhân dân gọi tên “Cây cầu CCB”, “Con đường CCB” tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi đồng thời góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở nông thôn.
Sự gương mẫu và tích cực hoạt động của cán bộ, hội viên và tổ chức hội CCB đã có sức lan tỏa, lôi cuốn nhân dân ở cơ sở cùng tham gia, đã góp phần thiết thực vào giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn.

Nguyễn Văn Nông