Thứ tư,  07/12/2022

Chuyển biến tích cực trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh

LSO-Thực hiện Luật Thi hành án dân sự (THADS) và Nghị định số 74 của Chính phủ, tên gọi của các cơ quan THADS đã được thay đổi, cơ quan THADS cấp tỉnh được thành lập thành Cục THADS, cấp huyện là Chi cục THADS kể từ ngày 1/11/2009.Trong công tác chỉ đạo, Ban chỉ đạo THADS đã kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố, rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, chấp hành viên để xây dựng quy hoạch bổ nhiệm các chức danh, đội ngũ cán bộ thi hành án cho phù hợp với mô hình tổ chức mới theo quy định của Luật THADS. Theo đó Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã có nhiều biện pháp chỉ đạo các cơ quan THADS toàn tỉnh triển khai công tác thi hành án đồng bộ bằng nhiều biện pháp mới, cùng với sự chủ động và sáng tạo nên trong năm qua công tác thi hành án của tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu về việc và tiền mà Bộ Tư pháp giao. Một buổi truyền thanh của đoàn trường...

LSO-Thực hiện Luật Thi hành án dân sự (THADS) và Nghị định số 74 của Chính phủ, tên gọi của các cơ quan THADS đã được thay đổi, cơ quan THADS cấp tỉnh được thành lập thành Cục THADS, cấp huyện là Chi cục THADS kể từ ngày 1/11/2009.
Trong công tác chỉ đạo, Ban chỉ đạo THADS đã kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố, rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, chấp hành viên để xây dựng quy hoạch bổ nhiệm các chức danh, đội ngũ cán bộ thi hành án cho phù hợp với mô hình tổ chức mới theo quy định của Luật THADS. Theo đó Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã có nhiều biện pháp chỉ đạo các cơ quan THADS toàn tỉnh triển khai công tác thi hành án đồng bộ bằng nhiều biện pháp mới, cùng với sự chủ động và sáng tạo nên trong năm qua công tác thi hành án của tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu về việc và tiền mà Bộ Tư pháp giao.

Một buổi truyền thanh của đoàn trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan – Ảnh: Thanh Hòa
Thực hiện Thông tư liên tịch số 02 và Nghị quyết số 24 của Quốc hội để chuẩn bị cho việc xét miễn thi hành án trên địa bàn tỉnh, các cơ quan THADS đã tổng rà soát, lập danh sách 287 việc với tổng số tiền thi hành án trên 45,3 triệu đồng; đề nghị xét miễn 29 việc và ra giảm 4 việc với tổng số tiền miễn giảm trên 351 triệu đồng. Đáng chú ý là đối với giải quyết án tồn đọng, năm 2009, các cơ quan THADS đã mở các đợt cao điểm THADS trong toàn tỉnh từ ngày 22/7-22/8/2009 để giảm án tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trong năm. Kết thúc đợt cao điểm, các đơn vị THADS trong tỉnh đã tập trung giải quyết được 305 việc thi hành án tồn đọng với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Đặc biệt ghi nhận kết quả thi hành án tại nhiều đơn vị đã đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2008, tiêu biểu có thể kể đến Chi cục THADS thành phố, huyện Hữu Lũng. Đối với những vụ việc phức tạp, khiếu nại, Ban chỉ đạo THADS đã chỉ đạo các cơ quan thi hành án phối hợp với các ban, ngành giải quyết dứt điểm, cụ thể các cơ quan THADS cấp huyện đã cưỡng chế thi hành án 35 việc. Cục THADS áp dụng biện pháp giáo dục, thuyết phục hai bên đương sự tự nguyện thoả thuận giải quyết 1 vụ việc thi hành án với số tiền giải quyết được là 1,5 tỷ đồng.
Đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án, năm 2009, các cơ quan THADS tỉnh đã tiếp nhận 21 lượt đơn khiếu nại, 2 lượt đơn tố cáo. Qua phân loại, xử lý có 16 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, bằng 43,2% cùng kỳ năm 2008. Nội dung đơn khiếu nại của công dân chủ yếu liên quan đến việc chậm thi hành bản án, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kê biên, định giá tài sản thi hành án, khiếu nại bản án chưa được thi hành dứt điểm. Trong đó, cơ quan THADS đã ra quyết định giải quyết khiếu nại 10 đơn, trả lời bằng văn bản 4 đơn, giải quyết trực tiếp bằng biên bản 2 đơn… Đáng chú ý, tính đến hết tháng 3/2010, các cơ quan THADS của tỉnh đã giải quyết 116 việc ủy thác, thi hành xong 1.137 việc/2.120 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết xong về việc là 54%. Đối với thi hành án về tiền đã giải quyết được trên 1,2 tỷ đồng số tiền ủy thác, thi hành xong trên 8,4 tỷ/23,3 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ giải quyết xong về tiền là 36%.
Qua những kết quả trên có thể thấy rằng, công tác THADS năm 2009 trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, thể hiện rõ nhất ở những chỉ tiêu đạt và vượt mà Bộ Tư pháp giao. Tuy nhiên, vì là năm đầu tiên thực hiện hoạt động theo mô hình tổ chức mới nên vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như vai trò tham mưu của một số Chi cục Trưởng THADS cấp huyện trong việc tìm biện pháp giải quyết kịp thời thi hành án, tránh để dây dưa tồn đọng. Mặt khác cơ quan THADS cấp huyện cần nhanh chóng kiện toàn lại Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức họp định kỳ để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo THADS…Với những nỗ lực đó tin rằng sẽ là tiền đề vững chắc cho các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thi hành án, tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu năm 2010 mà Bộ Tư pháp đã giao cho tỉnh ta.

Phong Linh