Thứ bảy,  03/12/2022

Hà Nội: 295 phạm nhân được xét đặc xá

Ngày 28/4, nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010), Hội đồng xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù đã công bố quyết định giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, tha trước thời hạn cho 295 phạm nhân có thành tích cải tạo tốt. Buổi công bố quyết định được tổ chức trang trọng tại Trại giam số 2 – Công an Thành phố Hà Nội (đóng tại huyện Thường Tín). Theo Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù TP Hà Nội, 295 phạm nhân được xét giảm án, tha tù trước thời hạn lần này là những người tiêu biểu của cả ba Trại giam do CATP quản lý. Theo thống kê của cơ quan công an, có 232 phạm nhân được xét giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù và 63 phạm nhân được xét giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù. Các phạm nhân thực sự đã có quá trình lao động cải tạo tốt và hội đủ các điều kiện để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.Trong số các phạm nhân được...

Ngày 28/4, nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010), Hội đồng xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù đã công bố quyết định giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, tha trước thời hạn cho 295 phạm nhân có thành tích cải tạo tốt.


Buổi công bố quyết định được tổ chức trang trọng tại Trại giam số 2 – Công an Thành phố Hà Nội (đóng tại huyện Thường Tín). Theo Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù TP Hà Nội, 295 phạm nhân được xét giảm án, tha tù trước thời hạn lần này là những người tiêu biểu của cả ba Trại giam do CATP quản lý.

Theo thống kê của cơ quan công an, có 232 phạm nhân được xét giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù và 63 phạm nhân được xét giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù. Các phạm nhân thực sự đã có quá trình lao động cải tạo tốt và hội đủ các điều kiện để được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Trong số các phạm nhân được xét đặc xá lần này, riêng ở Trại giam số 2 có 141 phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn.

Xét đặc xá trong các dịp Đại lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước là một trong những chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, việc làm này khuyến khích các phạm nhân có ý thức tu dưỡng, cải tạo tốt hơn để sớm về hoà nhập với cộng đồng.

Tại buổi công bố quyết định đặc xá, đại diện Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù TP đã động viên, khích lệ phạm nhân chưa được xét duyệt trong đợt này cố gắng phấn đấu lao động cải tạo thật tốt để được hưởng khoan hồng trong các đợt tới.


Theo VnMedia