Thứ năm,  08/12/2022

Vụ việc thu thừa tiền thuế nhà đất tại xã Mai Pha: Câu trả lời chưa thỏa đáng

LSO-Trong đợt đi tác nghiệp viết bài về thu thế nhà đất năm 2010, phóng viên Báo Lạng sơn có nhận được một số phản ánh từ bà con nhân dân xã Mai Pha (thành phố Lạng Sơn) kiến nghị về việc cơ quan thuế thành phố và cơ quan được ủy nhiệm thu (xã Mai Pha) đã thu sai số tiền thuế nhà đất năm 2007 với giá trị thu cao hơn giá trị thực tế gấp nhiều lần. Do vậy, người dân có kiến nghị Báo Lạng Sơn xem xét, giúp đỡ người dân tìm hiểu: căn cứ vào đâu mà các đơn vị thu thuế, lại thu thuế năm 2007 với giá cao như vậy, số tiền thực thu được năm 2007 là bao nhiêu, sử dụng như thế nào, sau mỗi lần thoái thu sao không ghi hóa đơn cho dân... Nhằm thông tin, giải tỏa thắc mắc đối với những người dân, phóng viên Báo Lạng Sơn đã trao đổi với đại diện chính quyền xã Mai Pha, Chi cục Thuế thành phố để làm rõ hơn về vấn đề này.Thu tiền điện ở xã Mai Pha.Theo ông Bùi Văn Côi, Chi cục trưởng Chi...

LSO-Trong đợt đi tác nghiệp viết bài về thu thế nhà đất năm 2010, phóng viên Báo Lạng sơn có nhận được một số phản ánh từ bà con nhân dân xã Mai Pha (thành phố Lạng Sơn) kiến nghị về việc cơ quan thuế thành phố và cơ quan được ủy nhiệm thu (xã Mai Pha) đã thu sai số tiền thuế nhà đất năm 2007 với giá trị thu cao hơn giá trị thực tế gấp nhiều lần.
Do vậy, người dân có kiến nghị Báo Lạng Sơn xem xét, giúp đỡ người dân tìm hiểu: căn cứ vào đâu mà các đơn vị thu thuế, lại thu thuế năm 2007 với giá cao như vậy, số tiền thực thu được năm 2007 là bao nhiêu, sử dụng như thế nào, sau mỗi lần thoái thu sao không ghi hóa đơn cho dân… Nhằm thông tin, giải tỏa thắc mắc đối với những người dân, phóng viên Báo Lạng Sơn đã trao đổi với đại diện chính quyền xã Mai Pha, Chi cục Thuế thành phố để làm rõ hơn về vấn đề này.

Thu tiền điện ở xã Mai Pha.
Theo ông Bùi Văn Côi, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố Lạng Sơn cho biết: công tác tính thuế, thu nộp thuế nhà đất tại xã Mai Pha năm 2007 được căn cứ vào các văn bản pháp luật: Pháp lệnh Thuế nhà đất ngày 31/7/1992 và Lệnh số 34- L/CTN ngày 3/6/1994 sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh về thuế nhà đất; Nghị định số 94- CP ngày 25/8/1994 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà đất và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung sửa đổi một số điều của pháp lệnh về thuế nhà đất; Thông tư số 83- TC/TCT ngày 7/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dấn thi hành Nghị định 94; Thông tư số 71/2002/TT- BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83; Quyết định số 27/2006/ QĐ- UBND tỉnh ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 144/UBND- KT ngày 9/2/2007 của UBND tỉnh về việc cơ sở xác định tính thuế và lập bộ thuế nhà đất năm 2007. Từ những căn cứ trên, Chi cục Thuế đã cùng Hội đồng tư vấn thuế xã Mai Pha lập và duyệt bộ thuế nhà đất năm 2007. Theo Quyết định số 27/2006/QĐ- UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Lạng Sơn, tại xã Mai Pha có 11 thôn được áp dụng: thôn Tân Lập được áp dụng loại đường 2; thôn Rọ Phải, Khòn Khuyên được áp dụng loại đường 3; thôn Co Măn, Mai Thành, Khòn Pát, Khòn Phổ, Phai Ruốc, Trung Cấp, Pò Mỏ, Pò Đứa được áp dụng loại đường 4. Từ những căn cứ nêu trên, đội thuế liên phường, xã 2 đã thực hiện lập bộ, tính thuế nhà đất năm 2007 và chuyển bộ thuế cho UBND xã Mai Pha phát hành thông báo thuế và thu thuế nhà đất năm 2007.
Theo Chi cục Thuế thành phố, nguyên nhân thu thuế sai được phát hiện là do các văn bản không có sự thống nhất. Bởi vì căn cứ Nghị định 94, điểm b, c mục I, điều 6, chương II quy định: đối với đất khu dân cư, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven đô thị loại II, loại III, IV và V là toàn bộ diện tích của thôn ấp có mặt tiếp giáp trực tiếp với đất nội thị, mức thuế đất bằng 2 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong thôn ấp; đối với đất khu dân cư, đất xây dựng công trình vùng ven các đầu mối giao thông, vùng ven các trục giao thông chính như: ven quốc lộ, đường lên tỉnh, vùng ven các đường giao thông nối liền giữa các thành phố với các khu công nghiệp, khu du lịch, thương mại không nằm trong khu vực đô thị mức thuế bằng 1,5 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng cao nhất trong vùng.
Như vậy, theo Chi cục Thuế thành phố thì nguyên nhân…chỉ có vậy, nhưng đến tận tháng 4/2008, Chi cục thuế mới có văn bản hỏi Cục Thuế về việc xác định căn cứ tính thuế nhà đất năm 2008 tại xã Mai Pha và được trả lời bằng công văn 265/- CT- THNVDT của Cục Thuế. Căn cứ các công văn nói trên, Hội đồng tư vấn thuế xã Mai Pha mới bắt đầu họp để xác định lại số thuế đã thu thừa của năm 2007 để làm căn cứ sang năm 2008 bù trừ cho các hộ dân. Và đến năm 2010, qua 3 năm thoái thu, vẫn còn rất nhiều hộ dân chưa trừ hết số tiền đã nộp.
Chi cục Thuế thành phố cũng có trả lời về hướng dẫn xử lý số tiền đã nộp thừa và khẳng định: “số thuế đã nộp thừa được các cán bộ ủy nhiệm thu của xã thu, nộp vào ngân sách Nhà nước tại Kho bạc tỉnh theo đúng quy định của pháp luật”.
Tuy nhiên, điều quan trọng mà người dân muốn hỏi là số tiền thuế của rất nhiều hộ đã nộp thừa là bao nhiêu, nộp vào ngân sách nhà nước như thế nào, căn cứ vào chứng từ nào thì Chi cục Thuế lại chưa trả lời được hoặc không rõ ràng mà chỉ nói chung chung là “đã nộp vào ngân sách nhà nước”. Mặt khác, tiền thoái thu bù trừ cũng không được ghi vào hóa đơn thanh toán cho bà con mỗi khi đến kỳ nộp thuế. Cũng theo ông Côi, người dân muốn lĩnh lại số tiền thừa thì cần phải làm đơn đề nghị hoàn thuế, điều này theo những hộ dân bị thu thừa thì: đã thu sai của người dân thì phải chủ động trả lại tiền thừa, thậm chí còn phải xin lỗi vì đã thu sai nữa. Đằng này lại bắt người dân phải làm đơn mới được hoàn trả thì quá phi lý.
Còn vấn đề “chưa thấy có đơn kiến nghị gửi Chi cục Thuế”, điều này có lẽ đúng bởi vì, đơn vị trực tiếp thu của người dân là xã Mai Pha. Vấn đề thu tiền thuế đất thừa năm 2007, theo một cán bộ UBND xã cho biết: người dân đã nhiều lần kiến nghị lên UBND xã, nhất là trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri của chính quyền cơ sở. Chính quyền mặc dù đã giải thích, nhưng vẫn còn một số hộ đến nay chưa hiểu, vẫn có kiến nghị, thắc mắc.
Theo kiến giải của Chi cục Thuế, UBND xã Mai Pha, rõ ràng việc thu thừa thuế nhà đất năm 2007 là có thực. Tuy nhiên, các ngành chức năng nói trên vẫn chưa thực sự có câu trả lời thỏa đáng, cũng chưa có sự phối hợp để giải thích cụ thể đến người dân, dẫn đến kiến nghị, khiếu nại, thắc mắc kéo dài. Mong rằng, các đơn vị liên quan cần có sự kết hợp chặt chẽ để trả lời cụ thể, thích đáng, “đúng người, đúng việc” tránh dư luận không tốt trong nhân dân.

Hoàng Huy