Thứ tư,  07/12/2022

Phổ biến giáo dục pháp luật: Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

LSO- Pháp luật (PL) là phương tiện hàng đầu để Nhà nước quản lý xã hội, đồng thời cũng là phương tiện để mỗi người tự bảo vệ lấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình, còn phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là khâu đầu tiên của quá trình thực thi PL, góp phần xây dựng và hình thành nên văn hóa pháp lý của mỗi công dân. Tại Hội nghị toàn quốc ngành Tư pháp năm 1950, Bác Hồ đã nói: “Các cô, các chú xét xử đúng là rất tốt, nhưng nếu như không phải xét xử thì lại càng tốt hơn”. Đúng vậy, nếu chúng ta thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL thì không những chỉ giúp ích cho người dân mà còn giúp cho nhà nước tiết kiệm được nhiều thời gian và kinh phí. Với nhận thức sâu sắc đó, Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL.Đoàn viên thanh niên ngành GTVT ra quân tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộTrong những năm qua, Sở Tư...

LSO- Pháp luật (PL) là phương tiện hàng đầu để Nhà nước quản lý xã hội, đồng thời cũng là phương tiện để mỗi người tự bảo vệ lấy quyền, lợi ích hợp pháp của mình, còn phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là khâu đầu tiên của quá trình thực thi PL, góp phần xây dựng và hình thành nên văn hóa pháp lý của mỗi công dân. Tại Hội nghị toàn quốc ngành Tư pháp năm 1950, Bác Hồ đã nói: “Các cô, các chú xét xử đúng là rất tốt, nhưng nếu như không phải xét xử thì lại càng tốt hơn”. Đúng vậy, nếu chúng ta thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL thì không những chỉ giúp ích cho người dân mà còn giúp cho nhà nước tiết kiệm được nhiều thời gian và kinh phí. Với nhận thức sâu sắc đó, Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL.
Đoàn viên thanh niên ngành GTVT ra quân tuyên truyền pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đường bộ


Trong những năm qua, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL. Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh, chỉ đạo kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL 11/11 huyện, thành phố; thường xuyên củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng Báo cáo viên, Tuyên truyền viên PL. Toàn tỉnh hiện có 73 Báo cáo viên PL cấp tỉnh, 195 Báo cáo viên PL cấp huyện; 2.141 Tuyên truyền viên PL cấp xã và 2.697 cộng tác viên tuyên truyền PL ở thôn, khối phố…Qua 5 năm, từ năm 2005-2010, các Báo cáo viên, Tuyên truyền viên PL đã phổ biến được 123.664 cuộc cho 11.140.326 lượt người nghe về nhiều lĩnh vực PL: dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, khiếu nại, tố cáo…và các văn bản qui phạm pháp luật của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 226 tủ sách PL cấp xã, 416 ngăn sách PL tại các thôn, khối phố; 100% các sở, ban, ngành đều xây dựng được tủ sách hoặc ngăn sách PL. Hàng năm, tủ sách PL đều được trang bị bổ sung thêm nhiều đầu sách PL. Đã có hàng nghìn lượt người khai thác. Đến hết năm 2009, toàn tỉnh có 2.324 tổ hòa giải với 12.224 hòa giải viên. Các tổ hòa giải cơ sở đã tiến hành hòa giải thành 6.132/8.619 vụ việc phát sinh, đạt tỷ lệ hòa giải thành: 71,15%. Sở Tư pháp đã biên tập và phát hành 675.300 tờ gấp PL các loại; 2.890 băng, đĩa CD; 6.060 cuốn sách Hòa giải ở cơ sở, 2.000 sổ tay PBGDPL, 100 cuốn sổ tay báo cáo viên PL.

Công tác PBGDPL đã có những chuyển biến tích cực, triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể ngày càng quan tâm đến công tác PBGDPL cho cán bộ và nhân dân. Đa số các cơ quan, ban ngành đã thường xuyên chỉ đạo, kịp thời PBGDPL cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành PL. Các hoạt động PBGDPL đã dần đi vào nề nếp, nội dung PBGDPL thiết thực, gắn với từng đối tượng và phù hợp với nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương, yêu cầu, nhiệm vụ của các ngành, các tổ chức đoàn thể. Hình thức PBGDPL được thực hiện đa dạng, phong phú, đi vào cuộc sống, đến với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc hạn chế các vi phạm PL trong cộng đồng dân cư. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, tội phạm hình sự có chiều hướng giảm dần, không phát sinh các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội.

Nhờ làm tốt công tác PBGDPL, hiểu biết PL của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên. Cán bộ đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu PL để giải quyết công việc. Nhân dân đã tích cực hơn trong việc đóng góp ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình vào quá trình xây dựng và thực hiện PL, trong công tác quản lý nhà nước, xây dựng các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm PL, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nông Minh Thảo