Thứ năm,  08/12/2022

Gia hạn thời gian thực hiện Dự án an toàn giao thông đường bộ Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép điều chỉnh bổ sung nguồn vốn đối ứng cho Dự án an toàn giao thông (ATGT) đường bộ Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) có tổng vốn đầu tư 36,092 triệu USD. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ gia hạn hoàn thành vào ngày 31-12-2011.Dự án ATGT đường bộ được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực: tăng cường năng lực, thể chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; cưỡng chế thi hành pháp luật; xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông; thẩm định ATGT, cải tạo điểm đen, nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe; kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, cấp cứu tai nạn giao thông. Đây là mô hình quản lý dự án ODA toàn diện "bốn trong một", bao gồm: công an, giao thông, giáo dục, y...

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép điều chỉnh bổ sung nguồn vốn đối ứng cho Dự án an toàn giao thông (ATGT) đường bộ Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) có tổng vốn đầu tư 36,092 triệu USD. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ gia hạn hoàn thành vào ngày 31-12-2011.

Dự án ATGT đường bộ được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực: tăng cường năng lực, thể chế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; cưỡng chế thi hành pháp luật; xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông; thẩm định ATGT, cải tạo điểm đen, nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe; kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, cấp cứu tai nạn giao thông. Đây là mô hình quản lý dự án ODA toàn diện “bốn trong một”, bao gồm: công an, giao thông, giáo dục, y tế.
Theo Nhandan