Thứ bảy,  03/12/2022

Ngăn chặn tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em

Ngày 26-5 tại TP Đà Nẵng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết năm năm (2005-2010) thực hiện Đề án tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về thuộc Chương trình 130 của Chính phủ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước.Theo báo cáo của ngành lao động, thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố đến tháng 5-2010, số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về là 3.190 trường hợp, trong đó 60% nạn nhân tự trở về, 25% được giải cứu, 15% tiếp nhận chính thức. Trong số nạn nhân trở về, có 2.532 người được hỗ trợ tâm lý, khám sức khỏe và cung cấp thông tin, chính sách hỗ trợ, 1.037 trường hợp được nhận kinh phí hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và học nghề. Trước xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em ngày càng...

Ngày 26-5 tại TP Đà Nẵng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết năm năm (2005-2010) thực hiện Đề án tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về thuộc Chương trình 130 của Chính phủ. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo báo cáo của ngành lao động, thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố đến tháng 5-2010, số nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về là 3.190 trường hợp, trong đó 60% nạn nhân tự trở về, 25% được giải cứu, 15% tiếp nhận chính thức. Trong số nạn nhân trở về, có 2.532 người được hỗ trợ tâm lý, khám sức khỏe và cung cấp thông tin, chính sách hỗ trợ, 1.037 trường hợp được nhận kinh phí hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và học nghề. Trước xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em ngày càng phức tạp và trở thành vấn đề nóng bỏng, nhức nhối đối với toàn xã hội.

Với mục tiêu bảo đảm 100% nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, giải cứu và 80% nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng các dịch vụ tái hòa nhập cộng đồng ổn định, bền vững, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cần tăng cường sự phối hợp các cơ quan liên quan trong nước; các tổ chức quốc tế nhằm nghiên cứu, trao đổi thông tin, xây dựng mạng lưới hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân. Thực hiện lồng ghép hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với phòng ngừa, tạo môi trường thuận lợi cho nạn nhân trở về và ngăn chặn có hiệu quả phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị buôn bán.
Theo Nhandan