Thứ năm,  08/12/2022

Ðình chỉ công tác Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường Ðà Nẵng

Ngày 26-5, ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường Đà Nẵng (thuộc Sở TN-MT TP Đà Nẵng) vừa bị tạm đình chỉ công tác theo quyết định của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.Nguyên nhân do ông Cường có những dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý tài chính thời kỳ làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ môi trường (sau đổi tên là Trung tâm Kỹ thuật môi trường, trực thuộc Sở TN-MT Đà Nẵng) giai đoạn 2008 - 2009. Khi làm Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường Đà Nẵng, ông Cường tiếp tục có một số biểu hiện sai phạm "rút ruột" các khoản ngân sách của TP Đà Nẵng chi cho việc xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn, tăng cường các đội công tác chuyên ngành ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường... để tư túi riêng, bất chấp môi trường bị hủy hoại, người dân bị ảnh...

Ngày 26-5, ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường Đà Nẵng (thuộc Sở TN-MT TP Đà Nẵng) vừa bị tạm đình chỉ công tác theo quyết định của Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân do ông Cường có những dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý tài chính thời kỳ làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ môi trường (sau đổi tên là Trung tâm Kỹ thuật môi trường, trực thuộc Sở TN-MT Đà Nẵng) giai đoạn 2008 – 2009. Khi làm Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường Đà Nẵng, ông Cường tiếp tục có một số biểu hiện sai phạm “rút ruột” các khoản ngân sách của TP Đà Nẵng chi cho việc xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn, tăng cường các đội công tác chuyên ngành ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường… để tư túi riêng, bất chấp môi trường bị hủy hoại, người dân bị ảnh hưởng.
Theo Nhandan