Thứ tư,  07/12/2022

Trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Tràng Các

LSO-Sáng 29/5/2010, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho các cán bộ chủ chốt các thôn bản, thành viên Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, cán bộ công chức xã và 19 chức danh chủ chốt của các hội, đoàn thể xã Tràng Các, huyện Văn Quan.Tại buổi trợ giúp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Trung tâm truyền đạt các kiến thức pháp luật về dân sự, cụ thể là một số quy định về giải quyết những vụ việc phát sinh hằng ngày trong đời sống xã hội được quy định trong Bộ Luật dân sự, Bộ Luật tố tụng dân sự như: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp, quyền tự định đoạt của đương sự, pháp luật dân sự về thừa kế.... Theo đó giới thiệu nội dung Luật Hôn nhân và gia đình; tư vấn, giải đáp các tình huống vướng mắc phát sinh tại địa bàn. Trên cơ sở các kiến thức được học tập, với chức năng, nhiệm vụ của mình, các đại biểu sẽ tích cực triển khai thực hiện tốt công tác vận động tuyên...

LSO-Sáng 29/5/2010, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho các cán bộ chủ chốt các thôn bản, thành viên Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, cán bộ công chức xã và 19 chức danh chủ chốt của các hội, đoàn thể xã Tràng Các, huyện Văn Quan.
Tại buổi trợ giúp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Trung tâm truyền đạt các kiến thức pháp luật về dân sự, cụ thể là một số quy định về giải quyết những vụ việc phát sinh hằng ngày trong đời sống xã hội được quy định trong Bộ Luật dân sự, Bộ Luật tố tụng dân sự như: Thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp, quyền tự định đoạt của đương sự, pháp luật dân sự về thừa kế…. Theo đó giới thiệu nội dung Luật Hôn nhân và gia đình; tư vấn, giải đáp các tình huống vướng mắc phát sinh tại địa bàn.
Trên cơ sở các kiến thức được học tập, với chức năng, nhiệm vụ của mình, các đại biểu sẽ tích cực triển khai thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền, giải thích pháp luật tại địa phương và làm tốt hơn công tác hòa giải tại cơ sở.

Diệu Hằng