Thứ hai,  26/09/2022

Khoảng 35 nghìn phạm nhân được xét đặc xá

Sáng 10-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định về đặc xá (ĐX) năm 2010 của Chủ tịch nước.Theo Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an, việc thực hiện Quyết định ĐX của Chủ tịch nước năm 2010 cần bảo đảm tính thận trọng, khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình xét duyệt ĐX cho khoảng 35 nghìn phạm nhân đang cải tạo tại các trại giam. Các trường hợp không được đề nghị ĐX bao gồm: Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác; trước đó đã được ĐX; có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia...Các trại giam cần làm tốt công tác tuyên truyền Quyết định về ĐX năm 2010 của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân; lực lượng Công an thi hành án hình sự và hỗ trợ tư...

Sáng 10-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định về đặc xá (ĐX) năm 2010 của Chủ tịch nước.

Theo Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an, việc thực hiện Quyết định ĐX của Chủ tịch nước năm 2010 cần bảo đảm tính thận trọng, khách quan, công khai, minh bạch trong quá trình xét duyệt ĐX cho khoảng 35 nghìn phạm nhân đang cải tạo tại các trại giam. Các trường hợp không được đề nghị ĐX bao gồm: Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác; trước đó đã được ĐX; có từ hai tiền án trở lên; phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia…

Các trại giam cần làm tốt công tác tuyên truyền Quyết định về ĐX năm 2010 của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân; lực lượng Công an thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tại các trại giam ở các tỉnh, thành phố cần rà soát tránh sai sót trong quá trình xét duyệt ĐX; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lực lượng Công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý giúp người được ĐX nhanh chóng hoàn lương, không tái vi phạm pháp luật và thực hiện cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục đối với người được hưởng ĐX khi trở về nhà đoàn tụ với gia đình.
Theo Nhandan