Thứ sáu,  07/10/2022

Huyện Thanh Trì: Phát hiện và xử lý 136 công trình xây dựng vi phạm

Sau sáu tháng đầu năm 2010, công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thanh Trì có nhiều chuyển biến. Tổng số dự án phải thực hiện trong năm 2010 là 158 dự án với tổng số vốn là 253 tỷ đồng. Hiện trên huyện đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng 11 công trình, đang triển khai thi công 30 dự án.Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại đây gặp nhiều khó khăn do hầu hết các dự án không có quỹ đất để bố trí tái định cư, mặt khác giá bồi thường về đất còn có nhiều bất cập, người dân một số xã không hợp tác. Thêm vào đó, chính sách giải phóng mặt bằng của Nhà nước có điều chỉnh, sửa đổi nên nhiều hồ sơ, phương án được lập và công khai xong, chuẩn bị phê duyệt phải tính lại và công khai lại nên kéo dài thời gian.UBND huyện Thanh Trì cũng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp san lấp, xây dựng trái phép, không phép trên đất công, đất nông nghiệp. Cụ thể, huyện đã xử lý...

Sau sáu tháng đầu năm 2010, công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Thanh Trì có nhiều chuyển biến. Tổng số dự án phải thực hiện trong năm 2010 là 158 dự án với tổng số vốn là 253 tỷ đồng. Hiện trên huyện đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng 11 công trình, đang triển khai thi công 30 dự án.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại đây gặp nhiều khó khăn do hầu hết các dự án không có quỹ đất để bố trí tái định cư, mặt khác giá bồi thường về đất còn có nhiều bất cập, người dân một số xã không hợp tác. Thêm vào đó, chính sách giải phóng mặt bằng của Nhà nước có điều chỉnh, sửa đổi nên nhiều hồ sơ, phương án được lập và công khai xong, chuẩn bị phê duyệt phải tính lại và công khai lại nên kéo dài thời gian.

UBND huyện Thanh Trì cũng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp san lấp, xây dựng trái phép, không phép trên đất công, đất nông nghiệp. Cụ thể, huyện đã xử lý các trường hợp san lấp trái phép trên diện tích cơ đê sông Nhuệ khu vực cầu Hữu Hoà, khu vực dọc đường vành đai ba…Đã phát hiện 136 trường hợp vi phạm trên tống số 417 công trình xây dựng được tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm 126 trường hợp, 10 trường hợp đang tập trung giải quyết.

UBND thành phố Hà Nội đã chọn Thanh Trì làm điểm Tuần quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và đạt kết quả tốt. UBND huyện Thanh Trì cũng đã tiến hành xử phạt trong lĩnh vực môi trường đối với sáu đơn vị, thu được 95 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì, không có tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục hoàn thành các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, hoàn thành việc xây dựng thương hiệu làng nghề mây tre đan Vạn Phúc và bánh trưng, bánh dày Tranh Khúc, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời thực hiện các dự án đầu tư…Theo dự kiến, UDND huyện sẽ gắn biển ba công trình chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long vào đúng dịp 10-10-2010.
Theo Nhandan