Thứ sáu,  02/06/2023

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

LSO-Do làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ, nhìn chung, trong thời gian qua, phần lớn người tham gia giao thông đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tình hình vi phạm trật tự ATGT đã giảm so với trước. Các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT phổ biến trước đây như: sử dụng xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đã giảm hẳn. Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận người tham gia giao thông do chưa hiểu hoặc chưa hiểu đầy đủ về quy định xử phạt mới, vì vậy, các lực lượng chức năng vừa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, vừa tuyên truyền giải thích cho người dân. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, 6 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh đã xảy ra 95 vụ TNGT, giảm 18 vụ so với cùng kỳ. Hậu quả: làm chết 73 người, giảm 6 người chết so với cùng kỳ; bị thương 110 người, giảm 11...

LSO-Do làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ, nhìn chung, trong thời gian qua, phần lớn người tham gia giao thông đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tình hình vi phạm trật tự ATGT đã giảm so với trước.
Các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT phổ biến trước đây như: sử dụng xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm đã giảm hẳn. Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận người tham gia giao thông do chưa hiểu hoặc chưa hiểu đầy đủ về quy định xử phạt mới, vì vậy, các lực lượng chức năng vừa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, vừa tuyên truyền giải thích cho người dân. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, 6 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh đã xảy ra 95 vụ TNGT, giảm 18 vụ so với cùng kỳ. Hậu quả: làm chết 73 người, giảm 6 người chết so với cùng kỳ; bị thương 110 người, giảm 11 người bị thương so với cùng kỳ.

Minh Thảo