Chủ nhật,  26/03/2023

Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự kịp thời

LSO-Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những vụ, việc khác theo quy định của pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng pháp luật và kịp thời. Thời gian qua, trước những yêu cầu của sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, năm 2004, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Tố tụng dân sự, trong đó có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng dân sự có những điểm khác so với quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2002 và các quy định của pháp luật trước đó về giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế, lao động. Những thay đổi ấy khiến cho ngành Kiểm sát trong cả nước nói chung, VKSND tỉnh Lạng Sơn nói riêng đã gặp không ít khó khăn khi bước đầu thực hiện áp dụng pháp luật cũng như tìm ra phương thức kiểm sát cho phù hợp. Thực tế đó, đòi hỏi các kiểm sát...

LSO-Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những vụ, việc khác theo quy định của pháp luật là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng pháp luật và kịp thời.
Thời gian qua, trước những yêu cầu của sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, năm 2004, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Tố tụng dân sự, trong đó có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng dân sự có những điểm khác so với quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2002 và các quy định của pháp luật trước đó về giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế, lao động. Những thay đổi ấy khiến cho ngành Kiểm sát trong cả nước nói chung, VKSND tỉnh Lạng Sơn nói riêng đã gặp không ít khó khăn khi bước đầu thực hiện áp dụng pháp luật cũng như tìm ra phương thức kiểm sát cho phù hợp. Thực tế đó, đòi hỏi các kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo Bộ luật Tố tụng dân sự phải xác định rõ được phương thức tiến hành công tác kiểm sát sao cho phù hợp, đồng thời đảm bảo được tính hiệu quả của công việc.

Thực hiện kiểm sát đối với các bị can tại Trại tạm giam Công an tỉnh

Ảnh: M.V.G

Xác định rõ những khó khăn đặt ra, ngay sau khi Bộ luật Tố tụng dân sự có hiệu lực thi hành, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã kiện toàn tổ chức, phân công 1 đồng chí Phó viện Trưởng phụ trách; đồng thời tăng cường bố trí đủ cán bộ, kiểm sát viên có trình độ, năng lực thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc về dân sự đề kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tác nghiệp. Để nâng cao năng lực cho cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát này, việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cũng đã được triển khai tích cực. Cùng với đó, chủ động xây dựng chương trình công tác năm cho cả 2 cấp tỉnh và huyện với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể nhằm làm tốt nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự mà trọng tâm là công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án và việc thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đối với vi phạm pháp luật trong tố tụng dân sự. Với sự nỗ lực tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, từ năm 2004 đến nay, công tác kiểm sát việc thụ lý, bản án, quyết định giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án, Viện Kiểm sát đã kiểm sát 4.033 thông báo thụ lý vụ việc dân sự; phát hiện 378 vụ việc thông báo chậm, nội dung thông báo có nhiều điểm không đúng với quy định; ban hành 124 văn bản kiến nghị với Tòa án hai cấp. Trong hoạt động kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, Viện Kiểm sát đã tiến hành kiểm sát 3.860 bán án và quyết định, đã phát hiện nhiều vi phạm. Trên cơ sở đó đã kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 18 vụ, đề nghị giám đốc thẩm 10 vụ, chất lượng kháng nghị được nâng lên, số kháng nghị được Tóa án chấp thuận đạt tỷ lệ cao. Nhờ theo dõi chặt chẽ việc thụ lý của Tòa án, việc gửi bản án, quyết định và các văn bản pháp lý khác trong quá trình tiến hành tố tụng cho Viện Kiểm sát cùng cấp theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, nên các vi phạm của Tòa án đã được phát hiện kịp thời. Đối với những vi phạm ít nghiêm trọng VKS đã kiến nghị trực tiếp hoặc tổng hợp để kiến nghị với Tòa án theo quy định hằng năm. Đối với những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục và nội dung, ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự, VKS đã kháng nghị và báo cáo đề nghị VKS cấp trên kháng nghị theo thẩm quyền, đảm bảo việc giải quyết vụ án của Tòa án được kịp thời, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực dân sự cũng luôn được quan tâm, quá trình giải quyết đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục. Với kết quả như vậy, nhiều cán bộ làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh tế, hành chính, lao động hằng năm đã được khen thưởng bằng hình thức tặng giấy khen, bằng khen. Năm 2009, được VKSND tối cao tặng cờ “tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối”

Để thực hiện tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tố tụng dân sự, thời gian tới, VKS hai cấp của Lạng Sơn tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực, cố găng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đương sự khi tham gia tố tụng dân sự, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Hồ Ngọc Bích