Thứ tư,  27/10/2021

Công tác kiểm sát thi hành án: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành

LSO-Công tác kiểm sát thi hành án (THA) là một trong những công tác nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo pháp luật quy định: công tác kiểm sát THA là giai đoạn công tác cuối cùng trong các giai đoạn tố tụng đối với các vụ án hình sự, dân sự, lao động, kinh tế và phá sản doanh nghiệp. Khi bản án đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan Toà án nhân dân, cơ quan, chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định tổ chức thực hiện thi hành. Hay nói cách khác, công tác kiểm sát thi hành án chính là nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành đầy đủ, kịp thời và đúng pháp luật.Cán bộ phòng 4 đang thực hiện chức năng kiểm sát tại phân trại cải tạo, Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: Vũ Thanh LịchĐể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ công tác kiểm sát THA,...

LSO-Công tác kiểm sát thi hành án (THA) là một trong những công tác nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo pháp luật quy định: công tác kiểm sát THA là giai đoạn công tác cuối cùng trong các giai đoạn tố tụng đối với các vụ án hình sự, dân sự, lao động, kinh tế và phá sản doanh nghiệp.
Khi bản án đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan Toà án nhân dân, cơ quan, chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định tổ chức thực hiện thi hành. Hay nói cách khác, công tác kiểm sát thi hành án chính là nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành đầy đủ, kịp thời và đúng pháp luật.
Cán bộ phòng 4 đang thực hiện chức năng kiểm sát tại phân trại cải tạo, Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn – Ảnh: Vũ Thanh Lịch
Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ công tác kiểm sát THA, những năm qua, Viện kiểm sát (VKS) nhân dân hai cấp của Lạng Sơn đã tăng cường kiểm sát việc ra quyết định thi hành án phạt tù đối với cơ quan Toà án, việc tổ chức thực hiện quyết định thi hành án phạt tù của cơ quan Công an, chính quyền địa phương về quản lý án treo, cải tạo không giam giữ. Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, VKS đã tăng cường kiểm sát việc tổ chức THA phối hợp chặt chẽ với cơ quan THA nắm chắc số bản án, quyết định có điều kiện thi hành để yêu cầu thi hành một cách kịp thời, kiểm sát chặt chẽ việc xét miễm, giảm thi hành án. Qua hoạt động kiểm sát khi phát hiện những vi phạm pháp luật trong việc ra quyết định THA, tổ chức THA phạt tù và trong quản lý án treo, cải tạo không giam giữ, việc xét miễm, giảm THA dân sự, việc cưỡng chế, kê biên phát mại tài sản THA… VKS ban hành kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật và đề xuất biện pháp xử lý đối với cơ quan Toà án, cơ quan Công an, cơ quan THA, chấp hành viên… Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án.
Thực hiện những quy định của Luật Tổ chức VKS nhân dân năm 2002 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp đến năm 2020, công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ của VKS nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua đã có những tiến bộ đáng kể, trong đó công tác kiểm sát thi hành án đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mỗi năm, thông qua công tác kiểm sát này đã có hàng trăm bản án, quyết định của Tòa án khi có hiệu lực được thi hành đảm bảo, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhân dân tin tưởng vào chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tăng cường quản lý kinh tế, xã hội theo pháp luật.
Có thể nói, công tác kiểm sát THA trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân ở tỉnh ta đạt được kết quả như vậy trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của lãnh đạo liên ngành từ Trung ương đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân địa phương. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp cùng cấp đối với công tác THA ở địa phương. Cùng đó là đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong thực hiện công tác kiểm sát THA luôn nỗ lực và nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế của ngành. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành kiểm sát là: “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn” trong hoạt động công tác nghiệp vụ.
Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, những người làm công tác kiểm sát THA tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình để xứng đáng với những gì mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đức Phú