Thứ bảy,  23/10/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

Chiều 22-7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Nghị định số 75-2010-NĐ-CP ngày 12-7 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. Nghị định có bốn chương, 52 điều quy định rõ các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, hình thức xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa là vi phạm các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: điện ảnh, các loại hình nghệ thuật biểu diễn hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, mỹ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, viết, đặt biển hiệu, di sản văn hóa, thư viện, công trình văn hóa, nghệ thuật, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hóa, công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp...

Chiều 22-7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu Nghị định số 75-2010-NĐ-CP ngày 12-7 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. Nghị định có bốn chương, 52 điều quy định rõ các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, hình thức xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.


Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa là vi phạm các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: điện ảnh, các loại hình nghệ thuật biểu diễn hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, mỹ thuật, triển lãm văn hóa, nghệ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, viết, đặt biển hiệu, di sản văn hóa, thư viện, công trình văn hóa, nghệ thuật, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hóa, công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.


Theo Nhandan