Thứ bảy,  23/10/2021

Quảng Trị phát hiện hơn 4,5 tỷ đồng tiền sai phạm

Từ đầu năm 2010 đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 89 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước và sử dụng đất ở các đơn vị, địa phương. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm hơn 4,5 tỷ đồng và 8.445 m2 đất...Ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã có văn bản kiến nghị các đơn vị, địa phương và cá nhân nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền sai phạm 3,2 tỷ đồng và thu hồi 8.444 m2 đất sử dụng không đúng quy...

Từ đầu năm 2010 đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 89 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước và sử dụng đất ở các đơn vị, địa phương. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm hơn 4,5 tỷ đồng và 8.445 m2 đất…

Ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã có văn bản kiến nghị các đơn vị, địa phương và cá nhân nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền sai phạm 3,2 tỷ đồng và thu hồi 8.444 m2 đất sử dụng không đúng quy định.
Theo Nhandan