Thứ bảy,  23/10/2021

Ninh Thuận xử phạt một công ty xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 87,5 triệu đồng đới với chi nhanh công ty TNHH Thông Thuận có nhà máy chế biến hàng thủy sản tại thành phố Phan Rang - Tháp Tràm vì đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên (lượng thải từ 50m3 khối đến 500m3/ngày đêm) trong nhiều tháng qua làm ảnh hưởng môi trường địa phương.UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã buộc chi nhánh này phải thực hiện dùng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt;có biện pháp khắc phục mùi hôi thối phát sinh từ nước thải chế biến thủy sản;không được để nước thải tràn ra ngoài khu vực chung quanh;tiến hành cải tạo,sữa chữa hệ thống xử lý nước thải bảo đảm chất lượng nước sau khi xử lý đúng theo tiêu chuẩn hiện...

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 87,5 triệu đồng đới với chi nhanh công ty TNHH Thông Thuận có nhà máy chế biến hàng thủy sản tại thành phố Phan Rang – Tháp Tràm vì đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên (lượng thải từ 50m3 khối đến 500m3/ngày đêm) trong nhiều tháng qua làm ảnh hưởng môi trường địa phương.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã buộc chi nhánh này phải thực hiện dùng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt;có biện pháp khắc phục mùi hôi thối phát sinh từ nước thải chế biến thủy sản;không được để nước thải tràn ra ngoài khu vực chung quanh;tiến hành cải tạo,sữa chữa hệ thống xử lý nước thải bảo đảm chất lượng nước sau khi xử lý đúng theo tiêu chuẩn hiện hành.
Theo Nhandan