Thứ tư,  29/03/2023

Thực hiện Nghị quyết số 09/CP của Chính phủ: Công đoàn đẩy mạnh phòng chống tội phạm

LSO-Với vị trí địa đầu, có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Trung Quốc dài, Lạng Sơn là đầu mối giao lưu thuận lợi cho phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ… Từ khi thực hiện chính sách mở cửa của nền kinh tế thị trường, kinh tế - xã hội Lạng Sơn có bước phát triển mạnh mẽ. Đi cùng với sự phát triển ấy là các hiện tượng tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm kinh tế, gian lận thương mại, buôn lậu..., trong đó có cả tội phạm là cán bộ, công nhân, viên chức – lao động (CNVC-LĐ). Nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp vào thực hiện phòng chống tội phạm (PCTP) và TNXH, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 09/CP/1998 về tăng cường công tác PCTP trong tình hình mới và Chương trình quốc gia PCTP. Để thực hiện tốt nghị quyết và chương trình này, 12 năm qua, các cấp công đoàn Lạng Sơn đã triển khai nhiều cách thức, biện pháp PCTP mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần...

LSO-Với vị trí địa đầu, có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Trung Quốc dài, Lạng Sơn là đầu mối giao lưu thuận lợi cho phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ… Từ khi thực hiện chính sách mở cửa của nền kinh tế thị trường, kinh tế – xã hội Lạng Sơn có bước phát triển mạnh mẽ.
Đi cùng với sự phát triển ấy là các hiện tượng tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm kinh tế, gian lận thương mại, buôn lậu…, trong đó có cả tội phạm là cán bộ, công nhân, viên chức – lao động (CNVC-LĐ). Nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp vào thực hiện phòng chống tội phạm (PCTP) và TNXH, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 09/CP/1998 về tăng cường công tác PCTP trong tình hình mới và Chương trình quốc gia PCTP. Để thực hiện tốt nghị quyết và chương trình này, 12 năm qua, các cấp công đoàn Lạng Sơn đã triển khai nhiều cách thức, biện pháp PCTP mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào đảm bảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.
Xác định rõ PCTP là nhiệm vụ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong đó lực lượng CNVC-LĐ có vai trò đặc biệt quan trọng. Để mỗi CNVC-LĐ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh tuyên tryền, phổ biến giáo dục pháp luật (TT PBGDPL) bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng… Hằng năm, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, các cấp công đoàn xây dựng chương trình công tác tuyên truyền đấu tranh, PCTP và đưa nội dung này trở thành một trong những nội dung công tác trọng tâm của Ban thường vụ, Ban chấp hành; đồng thời lấy đó làm nội dung đánh giá công tác TT PBGDPL và bình xét thi đua cuối năm. Cho đến nay, 100% công đoàn cơ sở đưa nội dung PCTP và TNXH vào làm một nội dung tuyên truyền trọng điểm hàng năm. Nhờ được tuyên truyền pháp luật và quán triệt nghiêm việc nêu cao tinh thần bảo vệ tính mạng, tài sản công dân, tập thể và Nhà nước mà nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của CNVC-LĐ toàn tỉnh được nâng lên. Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều cơ sở đã xây dựng được hòm thư tố giác tội phạm, thông qua đó nắm bắt thông tin về tội phạm để kịp thời có biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh hiệu quả.
Ký kết giao ước thi đua toàn diện giữa Công đoàn Công thương Việt Nam với LĐLĐ tỉnh
Song song với thực hiện tuyên truyền, quán triệt nghiêm các văn bản về PCTP, các cấp công đoàn còn chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia đắc lực vào việc phát hiện và đấu tranh ngăn chặn tội phạm và TNXH. Bằng việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp PCTP, các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức tự kiểm tra và phối hợp cùng lực lượng công an thực hiện kiểm tra chuyên đề PCTP, TNXH, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp CNVC-LĐ vi phạm. Tính riêng LĐLĐ tỉnh, những năm qua đã phối hợp với các ban ngành và lực lượng công an kiểm tra được 100 đợt tại LĐLĐ các huyện, thành phố về thực hiện PCTP nói chung, tội phạm ma túy nói riêng; đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên đối với từ 10 đến 20 công đoàn cơ sở thuộc địa bàn các huyện, thành phố và doanh nghiệp về việc thi hành pháp luật; tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt để nhân rộng. Thông qua các đợt kiểm tra cho thấy, các đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác PCTP và TNXH, trong đó các đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt là: Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Tòa án nhân dân tỉnh, Công ty TNHH một thành viên in Lạng Sơn, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn.
Nhờ có cách thức và biện pháp phù hợp trong thực hiện PCTP mà các trường hợp cán bộ, CNVC-LĐ vi phạm pháp luật đều được xử lý nghiêm minh và kịp thời, tăng cường tính răn đe, giáo dục trong đơn vị và cộng đồng. Các khu vực có đông CNVC-LĐ cư ngụ luôn ổn định, không có điểm nóng, không có đình công và các vụ việc lớn xảy ra. Các cơ quan, đơn vị xây dựng được môi trường làm việc văn hóa, lành mạnh. Những việc làm của các cấp công đoàn đã góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh PCTP, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, tạo được nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển bền vững.

Diệu Hằng