Thứ bảy,  16/10/2021

Công ty Vedan đề nghị mức bồi thường thiệt hại 30 tỷ đồng cho nông dân huyện Cần Giờ

Ngày 28-7, Tổng Giám đốc Công ty Vedan, ông Yang Kun Hsiang đã có Văn bản số 0840, gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh, về việc bồi thường thiệt hại kinh tế cho nhân dân huyện Cần Giờ vì hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tại văn bản này, Vedan đã thừa nhận kết quả của Viện Môi trường - Tài nguyên là dựa trên cơ sở khoa học, đồng thời đề nghị nâng mức bồi thường thiệt hại cho nông dân huyện Cần Giờ, lên 30 tỷ đồng, so với 16 tỷ trước đây. Vedan xin xem xét hoàn cảnh kinh doanh khó khăn và nếu được UBND TP Hồ Chí Minh đồng ý thì Vedan sẽ chuyển 15 tỷ đồng trong vòng bảy ngày, 15 tỷ còn lại sẽ chuyển vào ngày 10 và 14-1-2011.Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, số tiền 30 tỷ đồng vẫn thấp xa so với 45,7 tỷ đồng mà nông dân huyện Cần Giờ yêu cầu Vedan bồi thường và thấp hơn nhiều so với thiệt hại thực tế là 107 tỷ đồng.UBND thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tiếp tục chỉ đạo các...

Ngày 28-7, Tổng Giám đốc Công ty Vedan, ông Yang Kun Hsiang đã có Văn bản số 0840, gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh, về việc bồi thường thiệt hại kinh tế cho nhân dân huyện Cần Giờ vì hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tại văn bản này, Vedan đã thừa nhận kết quả của Viện Môi trường – Tài nguyên là dựa trên cơ sở khoa học, đồng thời đề nghị nâng mức bồi thường thiệt hại cho nông dân huyện Cần Giờ, lên 30 tỷ đồng, so với 16 tỷ trước đây. Vedan xin xem xét hoàn cảnh kinh doanh khó khăn và nếu được UBND TP Hồ Chí Minh đồng ý thì Vedan sẽ chuyển 15 tỷ đồng trong vòng bảy ngày, 15 tỷ còn lại sẽ chuyển vào ngày 10 và 14-1-2011.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, số tiền 30 tỷ đồng vẫn thấp xa so với 45,7 tỷ đồng mà nông dân huyện Cần Giờ yêu cầu Vedan bồi thường và thấp hơn nhiều so với thiệt hại thực tế là 107 tỷ đồng.

UBND thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ tối đa nông dân Cần Giờ, khẩn trương hoàn tất hồ sơ kiện Vedan ra tòa. Đồng thời khẳng định, việc đòi Vedan bồi thường 45,7 tỷ đồng vẫn là thấp so với thiệt hại thực tế.
Theo Nhandan