Thứ ba,  21/03/2023

Tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động

Ngày 29-7 tại Hà Nội, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ V (khóa X), đánh giá kết quả phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn sáu tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2010. Đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư dự. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị.Thời gian qua, các cấp công đoàn trong cả nước đã có nhiều đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và của cả nước. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở được chú trọng, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sáu tháng qua, đã phát triển được 235 nghìn đoàn viên, thành lập mới 2.400 công đoàn cơ sở. Hoạt động của 47 trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật công đoàn và 550 tổ tư vấn...

Ngày 29-7 tại Hà Nội, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ V (khóa X), đánh giá kết quả phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn sáu tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2010. Đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư dự. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị.


Thời gian qua, các cấp công đoàn trong cả nước đã có nhiều đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và của cả nước. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở được chú trọng, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sáu tháng qua, đã phát triển được 235 nghìn đoàn viên, thành lập mới 2.400 công đoàn cơ sở. Hoạt động của 47 trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật công đoàn và 550 tổ tư vấn pháp luật của công đoàn đã góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CNVC-LĐ. Công tác nữ công, xã hội từ thiện công đoàn được chú trọng. Các cấp công đoàn đã thăm hỏi, tặng 226 nghìn suất quà, với số tiền 85 tỷ đồng cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn. Hơn 10 nghìn CNVC-LĐ được vay vốn 60,8 tỷ đồng để giải quyết việc làm. Công tác tuyên truyền, giáo dục về các sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước được các cấp công đoàn thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú…


Hội nghị đề ra các nhiệm vụ cụ thể thời gian tới là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua Lao động giỏi, sáng tạo; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong CNVC-LĐ gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 của từng đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và của cả nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ. Tăng cường nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết kiến nghị của người lao động và giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho CNVC-LĐ, không để xảy ra điểm nóng về tranh chấp lao động. Tập trung phát triển đoàn viên ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Phấn đấu thành lập 2.700 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 380 nghìn đoàn viên. Các cấp công đoàn vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.


Theo Nhandan