Thứ bảy,  25/03/2023

Ninh Bình xử lý 29 dự án chậm tiến độ, hoạt động kém hiệu quả

UBND tỉnh Ninh Bình cùng các ban, ngành ở địa phương vừa tổ chức kiểm tra, rà soát những dự án đã được cấp giấy phép đầu tư nhưng chủ đầu tư thực hiện chậm tiến độ so với thời gian cam kết ghi trong giấy phép.Ngoài 19 dự án đã bị các cơ quan chức năng trong tỉnh kiểm tra, xử lý năm 2008, hiện nay Ninh Bình còn 29 dự án triển khai chậm và kém hiệu quả với tổng diện tích đất là 291 ha. Trong đó, ba dự án triển khai chậm, đủ điều kiện để thu hồi giấy phép đầu tư bao gồm: dự án xây dựng nhà hàng khách sạn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệu Quả (thuộc phường Nam Sơn - thị xã Tam Điệp); dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm tại phường Nam Thành (TP Ninh Bình) và dự án xây dựng khu du lịch dịch vụ thể thao văn hóa của doanh nghiệp tư nhân Duy Quang (xã Lạc Vân - Nho Quan). Ngoài ra, còn gần 20 dự án chậm tiến độ cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc và bảo lãnh...

UBND tỉnh Ninh Bình cùng các ban, ngành ở địa phương vừa tổ chức kiểm tra, rà soát những dự án đã được cấp giấy phép đầu tư nhưng chủ đầu tư thực hiện chậm tiến độ so với thời gian cam kết ghi trong giấy phép.

Ngoài 19 dự án đã bị các cơ quan chức năng trong tỉnh kiểm tra, xử lý năm 2008, hiện nay Ninh Bình còn 29 dự án triển khai chậm và kém hiệu quả với tổng diện tích đất là 291 ha. Trong đó, ba dự án triển khai chậm, đủ điều kiện để thu hồi giấy phép đầu tư bao gồm: dự án xây dựng nhà hàng khách sạn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiệu Quả (thuộc phường Nam Sơn – thị xã Tam Điệp); dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm tại phường Nam Thành (TP Ninh Bình) và dự án xây dựng khu du lịch dịch vụ thể thao văn hóa của doanh nghiệp tư nhân Duy Quang (xã Lạc Vân – Nho Quan). Ngoài ra, còn gần 20 dự án chậm tiến độ cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc và bảo lãnh tiến độ để thực hiện đúng thời gian ghi trong giấy phép đầu tư. Bên cạnh đó, gần 10 dự án hoạt động kém hiệu quả, hoặc chưa được bàn giao đất do khó khăn về giải phóng mặt bằng.
Theo Nhandan