Thứ năm,  30/03/2023

Ðồng Nai hoàn chỉnh 30 bộ hồ sơ đầu tiên kiện Công ty Vedan

Chiều 4-8, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai Nguyễn Đức cho biết, Hội vừa giúp nông dân xã Long Phước (huyện Long Thành) hoàn chỉnh được 30 bộ hồ sơ để bàn giao cho tòa án vào ngày 5-8.Đây là những bộ hồ sơ đầu tiên của nông dân tỉnh Đồng Nai kiện Công ty Vedan đã được chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của Tòa án huyện Long Thành là nơi tiếp nhận đơn kiện.Theo đại diện Hội Luật gia tỉnh, đến thời điểm này, Hội đã nhận được 1.070 đơn và những giấy tờ liên quan (bản sao chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu, giấy ủy quyền, đơn xin miễn giảm án phí) trên tổng số 2.700 đơn đã phát ra cho nông dân bốn xã bị thiệt hại do Vedan gây ra, bao gồm Long Thọ (500 đơn), Phước Thái (250 đơn), Phước An (290 đơn), Long Phước (30 đơn). Số đơn trên đang được các luật sư khẩn trương biên tập, chỉnh sửa để giao lại cho nông dân công chứng ngay trong tuần này. Số còn lại, Hội sẽ hoàn tất trong tuần sau. Hội cũng đang vận động tổ chức...

Chiều 4-8, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai Nguyễn Đức cho biết, Hội vừa giúp nông dân xã Long Phước (huyện Long Thành) hoàn chỉnh được 30 bộ hồ sơ để bàn giao cho tòa án vào ngày 5-8.

Đây là những bộ hồ sơ đầu tiên của nông dân tỉnh Đồng Nai kiện Công ty Vedan đã được chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của Tòa án huyện Long Thành là nơi tiếp nhận đơn kiện.

Theo đại diện Hội Luật gia tỉnh, đến thời điểm này, Hội đã nhận được 1.070 đơn và những giấy tờ liên quan (bản sao chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu, giấy ủy quyền, đơn xin miễn giảm án phí) trên tổng số 2.700 đơn đã phát ra cho nông dân bốn xã bị thiệt hại do Vedan gây ra, bao gồm Long Thọ (500 đơn), Phước Thái (250 đơn), Phước An (290 đơn), Long Phước (30 đơn). Số đơn trên đang được các luật sư khẩn trương biên tập, chỉnh sửa để giao lại cho nông dân công chứng ngay trong tuần này. Số còn lại, Hội sẽ hoàn tất trong tuần sau. Hội cũng đang vận động tổ chức văn phòng công chứng tại xã để công chứng hồ sơ liên quan nhằm tạo thuận lợi cho nông dân bị thiệt hại và bảo đảm thời hiệu khởi kiện.
Theo Nhandan