Thứ bảy,  23/10/2021

Biểu dương, khen thưởng 26 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác phòng, chống tội phạm

Sáng 6-8, TP Hải Phòng tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998-2010 và biểu dương, khen thưởng 26 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác phòng, chống tội phạm. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 Chính phủ) dự.Là địa phương được Chính phủ chọn làm điểm, 12 năm qua, TP Hải Phòng triển khai toàn diện, sâu rộng Nghị quyết 09 trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Thay mặt Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm biểu dương những cố gắng tích cực, những thành tích TP Hải Phòng đã đạt được trong 12 năm qua trên cả bốn đề án của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Trước những diễn biến phức...

Sáng 6-8, TP Hải Phòng tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998-2010 và biểu dương, khen thưởng 26 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác phòng, chống tội phạm. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 Chính phủ) dự.

Là địa phương được Chính phủ chọn làm điểm, 12 năm qua, TP Hải Phòng triển khai toàn diện, sâu rộng Nghị quyết 09 trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thay mặt Ban chỉ đạo 138 Chính phủ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm biểu dương những cố gắng tích cực, những thành tích TP Hải Phòng đã đạt được trong 12 năm qua trên cả bốn đề án của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm trong nước và quốc tế, Thượng tướng Lê Thế Tiệm lưu ý các cấp ủy đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và của toàn dân; thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành; lực lượng Công an nhân dân tham mưu hướng dẫn, nòng cốt, xung kích; các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và toàn dân tham gia thực hiện; tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm”. Hải Phòng cần nhân rộng các mô hình tiên tiến; đề xuất, bổ sung những giải pháp hiệu quả từ thực tiễn nhằm tăng cường sức mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong sạch, vững mạnh và có trình độ chuyên môn, trình độ pháp luật vững vàng, thật sự là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong đấu tranh trấn áp tội phạm.
Theo Nhandan