Thứ bảy,  01/04/2023

VEDAN chấp nhận bồi thường gần 100 tỷ đồng

Ngày 9-8, cuối cùng trước sự kiên quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty cổ phần Vedan đã chấp nhận bồi thường đúng yêu cầu của nông dân Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh là 45,7 tỷ đồng; Bà Rịa-Vũng Tàu là 53,6 tỷ đồng. Riêng Đồng Nai, do chưa tính hết những thiệt hại của các hộ nông dân và diện tích thiệt hại nên hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về số tiền bồi thường, cuối tuần này sẽ thống nhất. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, các bên sẽ ký biên bản và chuyển tiền cho nông dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại vào ngày 13-8 và sau một tuần Vedan có trách nhiệm chuyển 50% tiền bồi thường cho nông dân, 50% số tiền còn lại Vedan xin trả vào đầu năm 2011. Luật sư Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cho biết, đến ngày 9-8, đã có 350 hồ sơ của nông dân bốn xã thuộc hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch kiện Công ty Vedan được Hội bàn...

Ngày 9-8, cuối cùng trước sự kiên quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty cổ phần Vedan đã chấp nhận bồi thường đúng yêu cầu của nông dân Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh là 45,7 tỷ đồng; Bà Rịa-Vũng Tàu là 53,6 tỷ đồng. Riêng Đồng Nai, do chưa tính hết những thiệt hại của các hộ nông dân và diện tích thiệt hại nên hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về số tiền bồi thường, cuối tuần này sẽ thống nhất.


Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, các bên sẽ ký biên bản và chuyển tiền cho nông dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại vào ngày 13-8 và sau một tuần Vedan có trách nhiệm chuyển 50% tiền bồi thường cho nông dân, 50% số tiền còn lại Vedan xin trả vào đầu năm 2011.


Luật sư Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cho biết, đến ngày 9-8, đã có 350 hồ sơ của nông dân bốn xã thuộc hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch kiện Công ty Vedan được Hội bàn giao cho tòa án hai huyện. Khoảng 2.350 hồ sơ còn lại đang được các luật sư gấp rút hoàn chỉnh để bàn giao nốt vào cuối tuần này. Hiện tại, lác đác vẫn còn những hộ bị thiệt hại đến Hội để được tư vấn và nhận hồ sơ khởi kiện Vedan.


Theo Nhandan