Thứ tư,  29/03/2023

Phê chuẩn bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô

Xét đề nghị của UBND tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 29-7-2010 và đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ tại Tờ trình số 2603/TTr-BNV ngày 5-8-2010, ngày 7-8-2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1380/QĐ-TTg, phê chuẩn bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Nguyễn Trường Tô, do vi phạm kỷ luật. Như tin TTXVN đã đưa, trước đó, ngày 21-7-2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1248/QĐ-TTg, đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô. Tiếp đó, ngày 28-7-2010, tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Hà Giang khóa 15 đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô. Cùng ngày ,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 1381/QĐ-TTg, giao đồng chí Hoàng Đình Châm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang phụ trách, điều hành UBND tỉnh Hà Giang cho đến khi HĐND tỉnh Hà Giang bầu ra...

Xét đề nghị của UBND tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 29-7-2010 và đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ tại Tờ trình số 2603/TTr-BNV ngày 5-8-2010, ngày 7-8-2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1380/QĐ-TTg, phê chuẩn bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Nguyễn Trường Tô, do vi phạm kỷ luật.


Như tin TTXVN đã đưa, trước đó, ngày 21-7-2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1248/QĐ-TTg, đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô. Tiếp đó, ngày 28-7-2010, tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Hà Giang khóa 15 đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô.


Cùng ngày ,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 1381/QĐ-TTg, giao đồng chí Hoàng Đình Châm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang phụ trách, điều hành UBND tỉnh Hà Giang cho đến khi HĐND tỉnh Hà Giang bầu ra Chủ tịch UBND tỉnh mới.


Theo Nhandan