Thứ tư,  27/10/2021

Đấu tranh phòng chống ma tuý: Cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

LSO-Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, có nhiều thuận lợi về giao thông, có tuyến đường bộ, đường sắt liên vận quốc tế, cùng với nhiều cửa khẩu, nên tỉnh ta đã trở thành đầu mối giao lưu kinh tế, du lịch giữa các tỉnh trong cả nước và với nước bạn Trung Quốc. Với lợi thế thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn cũng nẩy sinh những vấn đề về an ninh, trật tự xã hội; trong đó có hoạt động của tội phạm ma tuý. Loại tội phạm ma tuý đã hoạt động trên nhiều địa bàn, từ nông thôn đến thành thị. Thực hiện Nghị quyết 06/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý, từ sau năm 2000 trở lại đây, tỉnh ta đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng và chống ma tuý. Đặc biệt từ khi có Quyết định số 150/2000 của Thủ tướng Chính phủ, công tác này đã triển khai sâu rộng đến các cấp, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý trên địa bàn. Để thực...

LSO-Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, có nhiều thuận lợi về giao thông, có tuyến đường bộ, đường sắt liên vận quốc tế, cùng với nhiều cửa khẩu, nên tỉnh ta đã trở thành đầu mối giao lưu kinh tế, du lịch giữa các tỉnh trong cả nước và với nước bạn Trung Quốc.
Với lợi thế thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, trên địa bàn cũng nẩy sinh những vấn đề về an ninh, trật tự xã hội; trong đó có hoạt động của tội phạm ma tuý. Loại tội phạm ma tuý đã hoạt động trên nhiều địa bàn, từ nông thôn đến thành thị. Thực hiện Nghị quyết 06/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý, từ sau năm 2000 trở lại đây, tỉnh ta đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng và chống ma tuý. Đặc biệt từ khi có Quyết định số 150/2000 của Thủ tướng Chính phủ, công tác này đã triển khai sâu rộng đến các cấp, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý trên địa bàn.
Để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động phòng chống ma tuý trên địa bàn, trong nhiều năm qua, tỉnh ta đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý. Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm và xây dựng đời sống văn hoá từ tỉnh đến xã luôn được kiện toàn và có định hướng hoạt động; cấp uỷ, chính quyền các cấp đã xác định được vai trò trách nhiệm trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; coi trọng giữa xây dựng phong trào kết kợp với triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống; đề cao vai trò công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn dân về tác hại của việc sử dụng ma tuý; từ đó vận động nhân dân không tham gia vào tệ nạn ma tuý. Đối với công tác vận động xoá bỏ việc trồng cây có chứa chất ma tuý, như cây thuốc phiện. Trong nhiều năm qua, một số huyện đã ra quân quyết liệt triệt phá tình trạng trồng cây thuốc phiện; từ năm 2009 đến tháng 4/2010, toàn tỉnh đã phát hiện và triệt phá 1.351 cây thuốc phiện, cây cần sa được trồng trên diện tích 244 m2, tại địa bàn của 13 xã, thuộc 4 huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định, Văn Lãng. Công tác kiểm tra, tuyên truyền giáo dục pháp luật và tổ chức ký cam kết không tái phạm trồng cây có chứa chất ma tuý được triển khai rộng khắp tại nhiều xã. Đối với những người nghiện ma tuý đã tiến hành lập hồ sơ quản lý và có hình thức đưa đi cai nghiện phù hợp. Năm 2009, số người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý là 1.340 người; trong đó số người được cai nghiện 239 người. Công tác đấu tranh phòng chống ma tuý được lực lượng chức năng mở nhiều đợt tấn công truy quét các đối tượng, các tụ điểm phức tạp về ma tuý. Từ tháng 12/2008 – 11/2009 đã bắt giữ 99 vụ, với 137 đối tượng về tội phạm ma tuý; thu giữ 15,22 kg herôin, 4.843 viên ma tuý tổng hợp, 340 gam Ketamine… thu nhiều phương tiện có liên quan.

Đoàn viên thanh niên ra quân tuyên tuyền an toàn giao thông

Ảnh: N.Đ.B

Công tác phòng chống ma truý đã triển khai sâu rộng đến các trường học; thông qua các hoạt động tuyên truyền lồng ghép trong chương trình chính khoá và ngoại khoá, tổ chức ký cam kết giữa gia đình với nhà trường trong quản lý giáo dục học sinh để các em không mắc vào các tệ nạn xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm ma tuý và người nghiện. Bên cạnh công tác triển khai đấu tranh phòng, chống ma tuý, Đảng và Nhà nước đã quan tâm phát triển kinh tế xã hội; thực hiện việc chỉ đạo các xã vùng sâu chuyển đổi trồng cây thay thế cây có chứa chất ma tuý. Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ giống; đưa các cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao thành vùng hàng hoá tập trung, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Các chương trình mục tiêu lồng ghép triển khai tại các xã đã coi trọng đến yếu tố ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã có sức chuyển rõ rệt nhằm hạn chế các tệ nạn xã hội.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 16/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2010, trong 6 tháng đầu năm 2010, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với một số huyện tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, ngăn chặn xoá bỏ việc trồng và tái trồng cây thuốc phiện tại địa bàn. Công tác tuyên tuyền, cũng như triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội cần được các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm để huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia đẩy lùi tệ nạn xã hội và tội phạm ma tuý vì sự bình yên của nhân dân. Việc triển khai Đề án xoá bỏ cây thuốc phiện tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần được triển khai đồng bộ, kết hợp với đẩy nhanh chuyển dịch câu cấu cây trồng; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội.

Minh Trang