Thứ ba,  26/10/2021

Công ty VEDAN Việt Nam chấp nhận bồi thường 100% thiệt hại cho nông dân Ðồng Nai

Sau khi chấp nhận bồi thường 100% thiệt hại cho nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh, ngày 11-8, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt nam (Công ty Vedan VN), ông Yang Kun Hsiang có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai chấp nhận bồi thường thiệt hại 119.581.203.000 đồng cho nông dân bị thiệt hại do Vedan gây ra tại Đồng Nai thuộc bốn xã Phước Thái, Long Phước (huyện Long Thành); Phước An, Long Thọ (huyện Nhơn Trạch). Số tiền này đúng với số tiền UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Vedan Việt Nam bồi thường thiệt hại cho nông dân hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch vào ngày 21-6 vừa qua. Đồng thời theo đúng như báo cáo kết quả đánh giá thiệt hại về kinh tế nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Viện Môi trường - Tài nguyên ngày 18-6-2010. Công ty Vedan Việt Nam đề nghị được thanh toán số tiền nói trên thành hai đợt: đợt 1 chuyển 50% trong vòng bảy ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản của UBND...

Sau khi chấp nhận bồi thường 100% thiệt hại cho nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh, ngày 11-8, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt nam (Công ty Vedan VN), ông Yang Kun Hsiang có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai chấp nhận bồi thường thiệt hại 119.581.203.000 đồng cho nông dân bị thiệt hại do Vedan gây ra tại Đồng Nai thuộc bốn xã Phước Thái, Long Phước (huyện Long Thành); Phước An, Long Thọ (huyện Nhơn Trạch).


Số tiền này đúng với số tiền UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Vedan Việt Nam bồi thường thiệt hại cho nông dân hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch vào ngày 21-6 vừa qua. Đồng thời theo đúng như báo cáo kết quả đánh giá thiệt hại về kinh tế nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Viện Môi trường – Tài nguyên ngày 18-6-2010.


Công ty Vedan Việt Nam đề nghị được thanh toán số tiền nói trên thành hai đợt: đợt 1 chuyển 50% trong vòng bảy ngày, kể từ ngày có thông báo bằng văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai. Đợt 2 chuyển số tiền còn lại vào ngày 10 và 14-1-2011. Cũng theo công văn này, Công ty Vedan Việt Nam kèm theo điều kiện là người dân bị thiệt hại tại Đồng Nai không khởi kiện Công ty Vedan ra tòa án.Theo Nhandan