Thứ bảy,  01/04/2023

Hai cơ sở sản xuất bún, phở ở Lào Cai vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong các ngày từ 10-8 đến nay, tỉnh Lào Cai thành lập đoàn liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) 18 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn TP Lào Cai, đã phát hiện hai cơ sở sản xuất bún, phở Hương Tính, ở số 074, đường Nhạc Sơn và cơ sở Khánh Toàn, số 187 đường Nguyễn Khuyến, đều ở phường Duyên Hải (TP Lào Cai) vi phạm VSATTP, trong đó có thành phần sử dụng phoóc-môn dư lượng vượt quá mức cho phép trong sản phẩm. Trung bình một ngày/đêm hai cơ sở này sản xuất gần một tấn bánh phở và bún sợi cung cấp cho toàn bộ các quán ăn trên địa bàn TP Lào Cai và các huyện lân cận... Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm và giao cho UBND phường ra quyết định tạm đình chỉ sản xuất đối với hai cơ sở này.Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Anh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai, sau đợt kiểm tra VSATTP ở địa bàn TP Lào Cai, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP tỉnh Lào Cai tăng...

Trong các ngày từ 10-8 đến nay, tỉnh Lào Cai thành lập đoàn liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) 18 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn TP Lào Cai, đã phát hiện hai cơ sở sản xuất bún, phở Hương Tính, ở số 074, đường Nhạc Sơn và cơ sở Khánh Toàn, số 187 đường Nguyễn Khuyến, đều ở phường Duyên Hải (TP Lào Cai) vi phạm VSATTP, trong đó có thành phần sử dụng phoóc-môn dư lượng vượt quá mức cho phép trong sản phẩm. Trung bình một ngày/đêm hai cơ sở này sản xuất gần một tấn bánh phở và bún sợi cung cấp cho toàn bộ các quán ăn trên địa bàn TP Lào Cai và các huyện lân cận… Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm và giao cho UBND phường ra quyết định tạm đình chỉ sản xuất đối với hai cơ sở này.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Anh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai, sau đợt kiểm tra VSATTP ở địa bàn TP Lào Cai, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, các cửa hàng ăn uống tại khu vực bến tàu, bến xe, nơi có đông khách qua lại ở 9/9 huyện, thành phố trong tỉnh để chấn chỉnh tình hình vi phạm về VSATTP, nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm các quy định về VSATTP sẽ đề nghị các cấp có thẩm quyền kiên quyết rút giấy phép kinh doanh.
Theo Nhandan