Thứ năm,  30/03/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Quan: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

LSO-Hưởng ứng các phong trào thi đua (TĐ) yêu nước do Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) phát động, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 5 năm, 2005- 2009, Chi cục THADS huyện Văn Quan đã xây dựng mục tiêu TĐ trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu được giao, kịp thời phát động, tổ chức phong trào TĐ ngay từ những ngày đầu năm. Nhiều cá nhân, bộ phận đã đề ra những biện pháp, cách thức làm việc hay, đạt hiệu quả cao, để từ đó nhân rộng trong toàn đơn vị, bổ sung kinh nghiệm cho công tác THA.Hàng năm, trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá tình hình triển khai công tác TĐ, đơn vị đã bàn bạc, thống nhất đề ra nhiều giải pháp như: thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác TĐ, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; thực hiện triệt để nguyên tắc Đảng lãnh đạo, khơi dậy sức mạnh của chính quyền, đoàn thể dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với công tác TĐ; chỉ đạo các bộ phận...

LSO-Hưởng ứng các phong trào thi đua (TĐ) yêu nước do Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) phát động, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 5 năm, 2005- 2009, Chi cục THADS huyện Văn Quan đã xây dựng mục tiêu TĐ trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu được giao, kịp thời phát động, tổ chức phong trào TĐ ngay từ những ngày đầu năm. Nhiều cá nhân, bộ phận đã đề ra những biện pháp, cách thức làm việc hay, đạt hiệu quả cao, để từ đó nhân rộng trong toàn đơn vị, bổ sung kinh nghiệm cho công tác THA.
Hàng năm, trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá tình hình triển khai công tác TĐ, đơn vị đã bàn bạc, thống nhất đề ra nhiều giải pháp như: thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác TĐ, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; thực hiện triệt để nguyên tắc Đảng lãnh đạo, khơi dậy sức mạnh của chính quyền, đoàn thể dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với công tác TĐ; chỉ đạo các bộ phận đẩy mạnh và duy trì liên tục phong trào, tạo không khí TĐ sôi nổi; kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên những cán bộ, công chức có thành tích nhằm khuyến khích, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án sâu rộng trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn.
Kết quả, trong những năm qua, Chi cục THADS huyện Văn Quan luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tỷ lệ đạt trên 85% về việc và 80% về tiền. Cụ thể: năm 2005, số việc giải quyết xong đạt 97,2%; năm 2006 đạt 88,4%; năm 2007 đạt 96%; năm 2008 đạt 95%; năm 2009 đạt 96,5%. Thi hành án về tiền năm 2005 đạt 86%; năm 2006 đạt 84%; năm 2007 đạt 85%; năm 2008 đạt 87%; năm 2009 đạt 88,5%.
Ký kết quy chế phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp – Ảnh: Mã Văn Giang
Đạt được kết quả nêu trên là do lãnh đạo đơn vị đã tích cực chỉ đạo toàn diện đối với công tác chuyên môn, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của chấp hành viên (CHV) cũng như các bộ phận. Đối với án có điều kiện TH, phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện TH. Đối với những đương sự cố tình chây ỳ do nhận thức về pháp luật còn hạn chế, một mặt giáo dục, thuyết phục họ tự nguyện TH, mặt khác tiến hành xác minh nếu phát hiện người phải THA có tài sản nhưng không chịu TH thì cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc người phải THA có thái độ chống đối quyết liệt, kiên quyết lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng đề nghị truy tố hình sự theo quy định của pháp luật. Qua đó, đã góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, hạn chế được những việc phải tổ chức cưỡng chế; Đối với án không có điều kiện TH, phân công CHV phụ trách theo dõi diễn biến thu nhập và thời gian thụ hình của đối tượng phải THA, vận động thân nhân người phải THA đang chấp hành phạt tù TH các khoản tiền án phí, tiền phạt bồi thường để người chấp hành phạt tù yên tâm cải tạo tốt. Phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án xác minh, làm thủ tục xét miễn, giảm THA theo Nghị quyết số 24 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 02 những việc có đủ điều kiện. Qua đó, lượng án không có điều kiện TH đã giảm từ 50 việc năm 2005 xuống còn 35 việc năm 2009. Làm tốt công tác thuyết phục các đương sự tự nguyện THA, khuyến khích sự tự hoà giải, thoả thuận, nhất là đối với các vụ việc tranh chấp đất đai, bồi thường tài sản, trợ cấp nuôi con trên tinh thần giữ mối đoàn kết lâu dài và truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng làng xã. Vì vậy, đã có nhiều vụ việc được giải quyết nhanh, dứt điểm.
Bên cạnh đó, việc giải quyết những thắc mắc, đơn thư khiếu nại về THA được xử lý nhanh, dứt điểm, tuân thủ theo đúng trình tự, thụ tục và thời gian quy định. Tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục thấu tình đạt lý nhằm giải quyết dứt điểm việc khiếu nại, không để tồn đọng dẫn đến dây dưa kéo dài trong xử lý việc, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội ở địa phương.

Minh Thảo