Thứ năm,  28/10/2021

Hội LHPN: Tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em cho hơn 19 ngàn lượt người

LSO-Là đơn vị chủ trì Đề án 1 Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán người, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội trong toàn tỉnh tổ chức 456 cuộc tuyên truyền lồng ghép về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, những thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người... cho hơn 19 ngàn lượt người nghe. Phụ nữ xã Yên Trạch (Cao Lộc) được phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ emCũng trong thời gian này, các cấp hội đã phối hợp với Trạm Y tế, Trung tâm dân số-KHHGĐ... tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 526 cuộc cho hơn 21 ngàn lượt người, cấp phát 33 ngàn tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực gia đình. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; hạn chế được số phụ nữ, trẻ em trên địa bàn bị lừa bán....

LSO-Là đơn vị chủ trì Đề án 1 Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán người, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội trong toàn tỉnh tổ chức 456 cuộc tuyên truyền lồng ghép về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, những thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người… cho hơn 19 ngàn lượt người nghe.
Phụ nữ xã Yên Trạch (Cao Lộc) được phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Cũng trong thời gian này, các cấp hội đã phối hợp với Trạm Y tế, Trung tâm dân số-KHHGĐ… tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 526 cuộc cho hơn 21 ngàn lượt người, cấp phát 33 ngàn tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực gia đình. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; hạn chế được số phụ nữ, trẻ em trên địa bàn bị lừa bán.

Bảo Vy