Chủ nhật,  24/10/2021

Huyện Văn Quan thi hành án dân sự đạt 84,4% kế hoạch

LSO-Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Quan đã tiếp nhận 174 vụ việc, giảm 50 vụ, giảm 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó năm 2009 chuyển sang 42 vụ, thụ lý mới 132 vụ, với tổng số tiền phải thi hành án là 700.894.000 đồng. Qua phân loại, xác minh từng bản án, cơ quan Thi hành án huyện đã xác định: số việc uỷ thác 6 việc; số việc phải thi hành án là 168 việc; số án có điều kiện thi hành là 135 việc, chiếm 80,4% trong tổng số việc thụ lý; số việc không có điều kiện thi hành án là 33 việc, chiếm 19,6% trong tổng số việc thụ lý.Kết quả thi hành án về việc, đến nay cơ quan Thi hành án huyện đã thi hành xong 114/135 việc, trong tổng số việc có điều kiện thi hành, đạt 84,4% kế hoạch. Kết quả thi hành án về tiền đã đạt được 208.748.000 đồng, đạt 69,26% trong tổng số có điều kiện thi hành. Số chưa có điều kiện thi hành còn 389.063.000...

LSO-Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Quan đã tiếp nhận 174 vụ việc, giảm 50 vụ, giảm 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó năm 2009 chuyển sang 42 vụ, thụ lý mới 132 vụ, với tổng số tiền phải thi hành án là 700.894.000 đồng.

Qua phân loại, xác minh từng bản án, cơ quan Thi hành án huyện đã xác định: số việc uỷ thác 6 việc; số việc phải thi hành án là 168 việc; số án có điều kiện thi hành là 135 việc, chiếm 80,4% trong tổng số việc thụ lý; số việc không có điều kiện thi hành án là 33 việc, chiếm 19,6% trong tổng số việc thụ lý.
Kết quả thi hành án về việc, đến nay cơ quan Thi hành án huyện đã thi hành xong 114/135 việc, trong tổng số việc có điều kiện thi hành, đạt 84,4% kế hoạch. Kết quả thi hành án về tiền đã đạt được 208.748.000 đồng, đạt 69,26% trong tổng số có điều kiện thi hành. Số chưa có điều kiện thi hành còn 389.063.000 đồng.

Thanh Đàn