Thứ tư,  20/10/2021

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở phường Vĩnh Trại

LSO-Vĩnh Trại là một phường đang phát triển, là địa bàn trung tâm của thành phố Lạng Sơn, thường xuyên thu hút khách thập phương đến giao lưu buôn bán, tham quan du lịch. Do vậy, nơi đây có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tuy nhiên trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT) cũng nảy sinh những phức tạp. Vì vậy, phường đã luôn quan tâm coi trọng công tác giữ gìn ANTT và xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).Trong 5 năm ( từ năm 2005 đến nay) Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường, coi trọng công tác chỉ đạo các chi bộ, khối phố làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và những quy định của pháp luật liên quan đến ANTT và phòng chống tệ nạn xã hội như: Chương trình phòng chống tội phạm, ma túy; Chỉ thị 406 của Thủ tướng Chính...

LSO-Vĩnh Trại là một phường đang phát triển, là địa bàn trung tâm của thành phố Lạng Sơn, thường xuyên thu hút khách thập phương đến giao lưu buôn bán, tham quan du lịch. Do vậy, nơi đây có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tuy nhiên trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT) cũng nảy sinh những phức tạp. Vì vậy, phường đã luôn quan tâm coi trọng công tác giữ gìn ANTT và xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).
Trong 5 năm ( từ năm 2005 đến nay) Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường, coi trọng công tác chỉ đạo các chi bộ, khối phố làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và những quy định của pháp luật liên quan đến ANTT và phòng chống tệ nạn xã hội như: Chương trình phòng chống tội phạm, ma túy; Chỉ thị 406 của Thủ tướng Chính phủ về cấm tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ; Nghị định 47/CP về quản lý vật liệu nổ… Kết quả là công an phường đã phối hợp với các lực lượng nòng cốt, các khối phố, nhà trường, cơ quan tổ chức tuyên truyền và tiến hành cho ký cam kết đến 11/11 khối phố với 12.557 lượt hộ gia đình tham gia; 5/5 trường học với 18.611 lượt học sinh và giáo viên tham gia. Bên cạnh đó, công an phường còn phối hợp với các thành viên của MTTQ xây dựng chương trình phối hợp, đề ra nội dung phù hợp với các đặc điểm tình hình của phường, tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng đến các chi hội cơ sở, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên, hội viên trong việc quản lý giáo dục con em trong gia đình để không vi phạm pháp luật và mắc vào tệ nạn xã hội. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân trên địa bàn đã được nâng cao. Đặc biệt là ý thức trong việc tự bảo vệ tài sản và chủ động tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Cụ thể, 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng của phường hơn 232 nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng đấu tranh làm rõ 261 vụ phạm pháp hình sự lớn nhỏ, bắt xử lý 291 đối tượng có liên quan… từ đó hạn chế và ngăn chặn tình hình phát sinh và hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn. Công tác phối hợp quản lý, giáo dục các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư được kết hợp chặt chẽ với các hội thành viên của MTTQ. 5 năm qua đã phối hợp quản lý, giáo dục 84 đối tượng theo Nghị định 163/2003/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 38 đối tượng tù cho hưởng án treo; 5 đối tượng cải tạo không giam giữ; lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 6 đối tượng, góp phần thực hiện tốt việc phòng ngừa tội phạm trên địa bàn. Cùng với đó, phường đã triển khai xây dựng các mô hình tự quản như: tự quản về ANTT, tự quản về trật tự an toàn giao thông, trong đó lấy các khối 7, 8, 9 và 11 làm điểm chỉ đạo, đến nay qua đánh giá thấy rằng tình hình ANTT và trật tự ATGT trên địa bàn các khối nói trên cơ bản ổn định, các vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông giảm. Từ chỗ thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân và cán bộ phường Vĩnh Trại 5 năm liền được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua. Đây là sự ghi nhận, cổ vũ động viên phường tiếp tục thực hiện phong trào tốt hơn nữa.

Xuân Hương