Thứ tư,  20/10/2021

Góc ảnh về giao thông: Hưởng ứng tháng ATGT quốc gia

LSO-Sáng 24/08/2010 ngồi chờ xe buýt tại đối diện số 36 đường Phai Vệ tôi đã ghi lại một vài hình ảnh của các bạn thanh thiếu niên giờ tan học. Mà khi chứng kiến tôi thật sự bất ngờ vì sự coi thường luật lệ giao thông của giới trẻ thời hiện đại: Không đội mũ BH khi đi xe máy phải chăng đang là mốt của giới trẻ ?Cả người lớn cũng theo mốt…?Gió thổi mũ …bay “Mũ BH làm sao che mưa tốt bằng chiếc ô này mọi người nhỉ ?”Đội mũ kiểu này đỡ mất công cài và tháo quai mũ …? “Tan học rồi , chúng mình về nhà thôi !” “Bám chắc vào nhé…tớ tăng tốc đây !” “Tăng tốc đi gặp “beo” là chết cả nút !”Bóng… ma trên đường phố...

LSO-Sáng 24/08/2010 ngồi chờ xe buýt tại đối diện số 36 đường Phai Vệ tôi đã ghi lại một vài hình ảnh của các bạn thanh thiếu niên giờ tan học. Mà khi chứng kiến tôi thật sự bất ngờ vì sự coi thường luật lệ giao thông của giới trẻ thời hiện đại:

tled.jpg” alt=””>
tled1.jpg” alt=””>
tled2.jpg” alt=””>
Không đội mũ BH khi đi xe máy phải chăng đang là mốt của giới trẻ ?
tled3.jpg” alt=””>
Cả người lớn cũng theo mốt…?
tled4.jpg” alt=””>
tled5.jpg” alt=””>
Gió thổi mũ …bay
tled6.jpg” alt=””>
“Mũ BH làm sao che mưa tốt bằng chiếc ô này mọi người nhỉ ?”
tled8.jpg” alt=””>
tled7.jpg” alt=””>
tled9.jpg” alt=””>
Đội mũ kiểu này đỡ mất công cài và tháo quai mũ …?
tled11.jpg” alt=””>
tled12.jpg” alt=””>
“Tan học rồi , chúng mình về nhà thôi !”
tled13.jpg” alt=””>
Bám chắc vào nhé…tớ tăng tốc đây !”
tled15.jpg” alt=””>
“Tăng tốc đi gặp “beo” là chết cả nút !”
tled14.jpg” alt=””>
Bóng… ma trên đường phố ?

Nông Thúy Vy