Thứ tư,  20/10/2021

Thành phố: 43 phạm nhân được đặc xá nhân ngày Quốc khánh 2/9

LSO-Nhân dịp Quốc khánh 2/9, năm nay thành phố Lạng Sơn có 43 phạm nhân tại 7 trại tạm giam và trại giam trên cả nước đã được nhận đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Riêng ở trại tạm giam Công an tỉnh và trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất là 14 người. Đây là những phạm nhân đã có quá trình cải tạo tốt, có hướng phấn đấu trong lao động, rèn luyện để được hưởng chính sách khoan hồng. Việc đặc xá cho những phạm nhân nhân ngày lễ lớn của dân tộc là một chính sách nhân đạo, nhân văn của Nhà nước nhằm động viên họ từ bỏ con đường lầm lỗi trở về với gia đình và hòa nhập cộng...

LSO-Nhân dịp Quốc khánh 2/9, năm nay thành phố Lạng Sơn có 43 phạm nhân tại 7 trại tạm giam và trại giam trên cả nước đã được nhận đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước.
Riêng ở trại tạm giam Công an tỉnh và trại giam Ngọc Lý, tỉnh Bắc Giang có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất là 14 người. Đây là những phạm nhân đã có quá trình cải tạo tốt, có hướng phấn đấu trong lao động, rèn luyện để được hưởng chính sách khoan hồng. Việc đặc xá cho những phạm nhân nhân ngày lễ lớn của dân tộc là một chính sách nhân đạo, nhân văn của Nhà nước nhằm động viên họ từ bỏ con đường lầm lỗi trở về với gia đình và hòa nhập cộng đồng.

Thanh Hòa