Thứ năm,  28/10/2021

Tăng cường quản lý, giám sát sản xuất rau an toàn

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết, đang chọn hơn 2.600 ha các vùng trọng điểm sản xuất rau của thành phố để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát người trồng rau thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất rau an toàn (RAT). Đến nay, thành phố có 12.000 ha rau phân bố ở 22 quận, huyện, thị xã; trong đó có 281 ha đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT, hơn 18 ha sản xuất theo quy trình VietGap (thực hành nông nghiệp tốt), 12 ha trồng rau hữu...

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết, đang chọn hơn 2.600 ha các vùng trọng điểm sản xuất rau của thành phố để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát người trồng rau thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất rau an toàn (RAT). Đến nay, thành phố có 12.000 ha rau phân bố ở 22 quận, huyện, thị xã; trong đó có 281 ha đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT, hơn 18 ha sản xuất theo quy trình VietGap (thực hành nông nghiệp tốt), 12 ha trồng rau hữu cơ.

Theo Nhandan