Thứ ba,  19/10/2021

Kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Lâm

Báo Nhân Dân các số ra ngày 8-4 và 22-7-2010, thông tin về những sai phạm trong quá trình tiếp nhận và cấp phát tiền hỗ trợ con hộ nghèo theo Quyết định 112 của Chính phủ và một số tiêu cực khác tại Trường mầm non Kim Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An).Thực hiện Kết luận số 1040/KL-UBND ngày 22-6-2010 của UBND huyện Thanh Chương về các nội dung tố cáo đối với Ban giám hiệu Trường mầm non Kim Lâm đã được đoàn thanh tra làm rõ, Phòng Nội vụ đã phối hợp với Trưởng phòng giáo dục và đào tạo tham mưu cho UBND huyện để kiểm điểm có hình thức xử lý đối với bà Dương Thị Thúy Song,Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Tâm, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Kim Lâm, vì đã có sai phạm trong quá trình cấp tiền theo Quyết định 112 của Chính phủ..., tùy tiện ký nhận vào danh sách để quyết toán khi chưa cấp hết tiền mà không báo cáo cấp trên... Ngày 23-8-2010, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Hữu Vinh ký Quyết định số 2430 QĐ-UBND.CT thi hành kỷ luật hình...

Báo Nhân Dân các số ra ngày 8-4 và 22-7-2010, thông tin về những sai phạm trong quá trình tiếp nhận và cấp phát tiền hỗ trợ con hộ nghèo theo Quyết định 112 của Chính phủ và một số tiêu cực khác tại Trường mầm non Kim Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Thực hiện Kết luận số 1040/KL-UBND ngày 22-6-2010 của UBND huyện Thanh Chương về các nội dung tố cáo đối với Ban giám hiệu Trường mầm non Kim Lâm đã được đoàn thanh tra làm rõ, Phòng Nội vụ đã phối hợp với Trưởng phòng giáo dục và đào tạo tham mưu cho UBND huyện để kiểm điểm có hình thức xử lý đối với bà Dương Thị Thúy Song,Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Tâm, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Kim Lâm, vì đã có sai phạm trong quá trình cấp tiền theo Quyết định 112 của Chính phủ…, tùy tiện ký nhận vào danh sách để quyết toán khi chưa cấp hết tiền mà không báo cáo cấp trên… Ngày 23-8-2010, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Hữu Vinh ký Quyết định số 2430 QĐ-UBND.CT thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với bà Dương Thị Thúy Song, Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Lâm vì đã có vi phạm trong công tác quản lý nhà trường dẫn đến tình trạng mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng, chuyển xuống làm Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hương Tiến, xã Ngọc Lâm đối với bà Dương Thị Thúy Song. Đảng ủy xã Thanh Sơn cũng đã thực hiện quy trình xét và ra quyết định kỷ luật đảng, hình thức cảnh cáo đối với bà Song. Riêng Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm, sẽ chịu hình thức kỷ luật khiển trách.

Trong quá trình thanh tra còn phát hiện thêm sai phạm khác là ba cộng tác viên thanh tra của phòng giáo dục gồm: bà Lưu Thị Lê, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Thanh Thủy, bà Nguyễn Thị Lê, Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Tiên và bà Trần Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Dương đã tự ý đến kiểm tra, thăm lớp dự giờ tại Trường mầm non Kim Lâm khi không có quyết định của cấp có thẩm quyền, vi phạm Luật Thanh tra và các quy định về thanh tra kiểm tra. UBND huyện đã ra hình thức kỷ luật khiển trách.
Theo Nhandan