Thứ tư,  20/10/2021

Đoàn thanh niên tổ chức học tập chuyên đề "Tiền Việt Nam và cách nhận biết"

LSO-Chiều ngày 9/9/2010, Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Chi đoàn Báo Lạng Sơn và Chi đoàn Cục Phát triển lâm nghiệp đã tổ chức học tập chuyên đề “Tiền Việt Nam và cách nhận biết”. Đoàn viên nhận biết tiền thật, tiền giả qua nguồn sángNội dung chuyên đề tập trung giới thiệu về tình hình tiền giả ở Việt Nam nói chung, tại địa bàn Lạng Sơn nói riêng và tầm quan trọng của việc nhận biết tiền thật, tiền giả. Đồng thời giới thiệu các đặc điểm bảo an của đồng tiền polymer và hướng dẫn đoàn viên cách kiểm tra, nhận biết tiền thật, tiền giả thông qua một số cách như: soi tờ bạc trước nguồn sáng, vuốt nhẹ tờ bạc, chao nghiêng tờ bạc, kiểm tra cửa sổ trong suốt, dùng kính lúp và đèn cực tím. Bên cạnh đó, đoàn viên là cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn còn tuyên truyền một số thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của tội phạm, giới thiệu các quy định của pháp luật về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền...

LSO-Chiều ngày 9/9/2010, Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Chi đoàn Báo Lạng Sơn và Chi đoàn Cục Phát triển lâm nghiệp đã tổ chức học tập chuyên đề “Tiền Việt Nam và cách nhận biết”.
Đoàn viên nhận biết tiền thật, tiền giả qua nguồn sáng
Nội dung chuyên đề tập trung giới thiệu về tình hình tiền giả ở Việt Nam nói chung, tại địa bàn Lạng Sơn nói riêng và tầm quan trọng của việc nhận biết tiền thật, tiền giả. Đồng thời giới thiệu các đặc điểm bảo an của đồng tiền polymer và hướng dẫn đoàn viên cách kiểm tra, nhận biết tiền thật, tiền giả thông qua một số cách như: soi tờ bạc trước nguồn sáng, vuốt nhẹ tờ bạc, chao nghiêng tờ bạc, kiểm tra cửa sổ trong suốt, dùng kính lúp và đèn cực tím. Bên cạnh đó, đoàn viên là cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn còn tuyên truyền một số thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của tội phạm, giới thiệu các quy định của pháp luật về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.
Thông qua buổi học tập chuyên đề này, đoàn viên thanh niên của 3 chi đoàn đã có thêm kiến thức cũng như một số kỹ năng cơ bản nhận thức tiền thật, tiền giả. Đồng thời là cơ hội để đoàn viên thanh niên các chi đoàn giao lưu với nhau, tạo sự gắn bó khăng khít giữa các chi đoàn trong khối các cơ quan tỉnh.

Phong Linh